Home/Temaer/Vår åndelige virkelighet/Menneskehetens åndelige utvikling
Menneskehetens åndelige utvikling 2017-01-29T08:11:39+00:00

Vår åndelige virkelighet

Menneskehetens åndelige utvikling

Før vi høster fruktene i det hinsidige av hva vi har sådd her på jorden, høster vi helt fra vår fødsel fruktene av hva andre har sådd før oss. Vi etterlater oss også en viss åndelig arv ikke bare til våre egne barn, men til generasjonene etter dem.

Et slikt prinsipp får viktige følger på et langt større, kollektivt plan. Historiens grusomheter produserer sterke krefter preget av bitterhet og hat i den åndelige verden. Disse påvirker så begivenheter her på jorden. Så lenge dette hatet og denne bitterheten ikke blir overvunnet av generasjonene som lever på jorden, gjentar de historiske konflikter seg i det uendelige.

Paulus

Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.
– Fra Paulus’ brev til efeserne, 6. kapittel, vers 10-13.

Når alt kommer til alt, er det et fellesskap blant oss mennesker som vi alle tilhører, og som ikke en gang stopper med døden. Basert på hvert skritt hver av oss tar her på jorden, vender enten hele menneskeheten gradvis tilbake til Gud, eller fjerner seg fra ham. Hver av oss deltar i menneskeslektens utvikling, samtidig som vi også vokser selv.

I dette store fellesskapet bærer noen på en spesielt tung byrde, mens andre arver visse talenter. Men hver av oss kan på hver vår måte bidra når det gjelder å rense menneskeheten for dens synder og realisere Guds opprinnelige ideal for oss mennesker. Dette er betydningen bak lignelsen om talentene, der Jesus indikerte at Gud elsker dem mer som er gitt lite, men investerer det lille de har, enn dem som er gitt mye, men sløser det bort på en egoistisk måte.

For at vi som individer og for at hele menneskeheten skal komme videre, er en objektiv forståelse av hvordan livet etter døden arter seg, noe helt uunnværlig. Disse sidene er skrevet basert på læren til dr. Moon. Den gir presise og logiske svar på livets fundamentale spørsmål. Gud har åpenbart denne læren til oss mennesker nettopp for at vi skal kunne komme oss videre og overvinne de religiøse, rasemessige og nasjonale barrierer som forhindrer opprettelsen av en verden der det er fred og velstand for alle. En slik verden er mulig, men den forutsetter en revolusjon i våre hjerter, en indre, åndelig revolusjon. Derfor trenger vi en klar forståelse av vår åndelige virkelighet!

Les videre 

Se videoen «Åndelig vekst»      Se videoen «Livet etter døden»     Se videoen «Den åndelige og den fysiske verden»

Se også Åndelig vekst