Jordnære ånder – 2 2017-01-30T00:45:05+00:00

Vår åndelige virkelighet

Jordnære ånder – 2

Møn, Danmark:

Dansk slottsidyll til salgs, men man må godta damebesøk fra 1800-tallet. Hotellet med 34 sengeplasser har en spesiell nattlig gjest i turkisblå kjole. Baronesse Oluffa Krabbe, som fikk slottet oppført, skal visstnok fremdeles sette sitt preg på slottet iført sin turkisblå kjole.
Liselund Ny slot ble oppført i 1887 på østkysten av den danske øya Møn sør for Sjælland […] Slottsgjester har gjennom årene fortalt om en adelig dame […], som spankulerer rundt og ser til at alt er i orden. En direktør fra København, som en natt han skulle hente sin jakke i resepsjonen, fikk se en kvinne i turkisblå kjole stå og stirre på ham fra stuen.
Etter å ha sjekket om direktøren hadde det bra, forsvant hun gjennom veggen.
— Fra «Selger slott med spøkelse på kjøpet», en artikkel av Jeanette Sjøberg i Aftenposten, morgenutgaven, økonomiseksjonen side 5 torsdag 27. oktober 2011.
Vadsø: 
De ansatte ved Nav-kontoret i Vadsø var så plaget av det de beskriver som «ubehag i bygget» at de hentet inn en prest for å velsigne lokalene. Den noe uvanlige kirkelige handlingen ble utført tirsdag. En prest fra Vadsø menighet besøkte Nav-kontoret og kastet vievann på veggene, melder TV2. — Noen på Nav-kontoret hadde opplevd at de var utrygge, og at det var uro i bygget, sier prost Stein Ovesen i Vadsø menighet. Blant de uforklarlige hendelsene TV-kanalen omtaler, er lys som skrudde seg av og på, plutselig kulde i rommet og rapporter om at «noen» har kastet kaffe på ansatte. Ubehaget ble etter hvert så ille at de ansatte meldte fra til sjefen, og deretter ba de altså om hjelp fra geistlig hold.
— Fra  «Tilkalte prest for å velsigne Nav-kontor», en artikkel i Dagsavisen fredag 13. mai 2011, side 23.
Arendal: 
 Bent Egil Albrechtsen ble hyret inn for å drive ut ånder hos ansatte og beboere ved den kommunale institusjonen Madshaven bo- og dagtilbud i Arendal.
Initiativet kom fra ansatte som skal ha sett uforklarlige fenomenener i flere av rommene på arbeidsplassen.
Arendals-mannen Bent Egil Albrechtsen hevder å kunne drive ut og «rense» hus for ånder. Før han startet arbeidet, holdt han et informasjonsmøte der ledelse og seks-åtte ansatte var til stede.
— Jeg oppdaget raskt at institusjonen var belastet med svært mange ånder som hadde trengt seg inn i kroppene til både beboere og ansatte, forteller Albrechtsen.
Ledelsen i kommunen bekrefter at Albrechtsen ble hyret inn for åndeutdrivelse, men vil ikke kommentere saken ytterligere. […] Bent Egil Albrechtsen mener han var nesten i havn med åndeutdrivelse her på Madshaven bo- og dagtilbud da oppdraget etter noen dager ble avsluttet fra kommunens side. Da skal han ha satt åndene tilbake i bygningen.
Fra  «Ansatte ba ham drive ut ånder», en artikkel av Marit Elisabeth Strand Maes i Agderpostens nettutgave onsdag 19. november 2014.
Arendal: 
— Jeg merket med en gang at det var en veldig tung atmosfære i hele bygget. Her var det ikke bare noen få husånder som var på ferde, men dypereliggende ting, sier [åndeutdriver Bent Egil] Albrechtsen til Vårt Land.
— Som hva da?
— Såkalte klebeånder hadde trengt inn i kroppene til beboere og ansatte. Dette er ånder som fester seg på mennesker som gjerne har opplevd mye vondt og derfor ofte har en del negativ energi i seg, sier Albrechtsen, som understreker at han ikke har tatt betalt for tjenesten.
Fra «‘Munkespøkelse’ havner i Stortinget», en artikkel av Caroline Teinum Gilje, der hun intervjuer Bent Egil Albrechtsen, Vårt Land tirsdag 25. november 2014, side 7.