Home/Temaer/Vår åndelige virkelighet/Ikke i samsvar med Guds ideal
Ikke i samsvar med Guds ideal 2017-01-30T00:28:42+00:00

Vår åndelige virkelighet

Den åndelige verden som ikke er i samsvar med Guds ideal

 

Vår tur begynner i den åndelige verden som ikke er i samsvar med Guds ideal, der det store flertall av mennesker holder til, alle som ikke har dannet «sanne familier». Det er stor forskjell på folk på jorden alt etter i hvilken grad de er i stand til å elske sine medmennesker, og hvor mye godt de gjør i sitt liv. Selv om mennesker på vidt forskjellige åndelige stadier kan ha mye med hverandre å gjøre på jorden, blir de atskilt i den åndelige verden. Alt etter hvilket indre, åndelig liv de har hatt, havner de på ett av tre hovedstadier i den åndelige verden som ikke er i samsvar med Guds ideal: Helvete, den nedre himmel og paradis. Det er dessuten et mellomnivå, en åndelig overgangsverden, som tjener som en slags «sorteringsterminal» der vårt endelige oppholdssted blir bestemt.

Les videre 

Se videoen «Livet etter døden»     Se videoen «Den åndelige og den fysiske verden»