Home/Temaer/Vår åndelige virkelighet/I samsvar med Guds ideal
I samsvar med Guds ideal 2017-01-30T07:35:51+00:00

Vår åndelige virkelighet

En åndelig verden i samsvar med Guds ideal

Hjertets fire verdenerGud ville opprinnelig at den åndelige verden bare skulle bestå av én eneste sfære: Guds rike i himmelen. De som utvikler grunnlaget med fire posisjoner til fullkommenhet på jorden, går til denne sfæren. Da må man ha opplevd hjertets fire verdener, de fire fundamentale former for kjærlighet, dvs. barns kjærlighet, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. I dag er stadig flere begynt å få sine ekteskap velsignet av Gud og dermed bli i stand til å skape sanne familier. Derfor ble denne sfæren åpnet for ikke lenge siden. Vi kaller den den åndelige verden som er i samsvar med Guds ideal.

Selv om den er en forent sfære, finnes det forskjellige regioner også i den åndelige verden som er i samsvar med Guds ideal, alt etter kjærligheten til familiene som bor der. De som bare har greid å utvikle forholdsvis lite kjærlighet, holder til i de lavere regioner. De med mer kjærlighet befinner seg i høyere regioner. Selv innen en og samme region kan vi skjelne mellom sentrum og periferi. Familier som tok sentralt ansvar for Guds gjenoppreisningsarbeid her på jorden, befinner seg i mer sentrale posisjoner. Familier som tok på seg mindre oppgaver i sitt jordiske liv, bor i relativt perifere posisjoner.

Men de aller fleste som har fått sine ekteskap velsignet av Gud, har ikke den nødvendige standard for å leve i Guds rike. De befinner seg derfor i en sfære åpnet for ikke så lenge siden mellom Guds rike og paradis, og som vi kaller terskelstadiet. Dette er et midlertidig oppholdssted for dem som døde mens de ennå ikke hadde fullført sitt grunnlag med fire posisjoner. Selv om alle velsignede familier en dag vil leve i Guds rike, forblir de på terskelnivået i overgangsfasen mens verden som ikke er i samsvar med Guds ideal, er i ferd med å bli en verden som er i samsvar med Guds ideal. Det er de som får del i den første oppstandelsen (Åp 20,6). Terskelnivået er over selv det høyeste nivå av paradis og er utrolig skjønt.

Ettersom de som er blitt velsignet, tilhører verden som er i samsvar med Guds ideal, kan de komme direkte til Guds rike eller terskelnivået uten å måtte gå gjennom den åndelige overgangsverden. Hvis de ikke hadde mottatt velsignelsen, ville enkelte på terskelnivået ikke engang ha vært kvalifiserte for den nedre himmel. Bare dette viser hvor stor verdi velsignelsen har.

Selv om flere og flere er i ferd med å kvalifisere seg for Guds rike, er det likevel i virkeligheten tomt. Ingen bor i dets slott, som utstråler en blendende glans, og som er omgitt av tolv kastell med perleporter (Åp 21,21). Ingen går rundt på Guds rikes gater, som er dekket av gull (Åp 21,21) og sølv. Ingen får høre den himmelske musikk fra koret av Guds rikes fugler. Hvorfor det? Den ene av foreldreparet vi kjenner som De sanne foreldre, Guds rikes konge og dronning, lever fremdeles her på jorden. Dessuten er de få som er kvalifiserte for Guds rike, kommet ned hit på jorden, eller dratt ned til de lavere regioner, for å hjelpe til med gjenoppreisningsarbeidet der.

Les videre