///Forholdet mellom to verdener – 1
Forholdet mellom to verdener – 1 2017-01-29T08:13:49+00:00

Vår åndelige virkelighet

Gud-menneske-makrokosmosForholdet mellom den fysiske og den åndelige verden – 1

 

Forholdet mellom den åndelige verden og den fysiske verden kan sammenlignes med forholdet mellom sinn og kropp. Gud skapte den immaterielle åndelige verden ved siden av den materielle fysiske verden basert på et mønster fra Skaperens egen natur, nemlig den tosidige naturen som hans indre natur og ytre vesen utgjør. Gud skapte mennesket etter det samme mønster, som et vesen med en tosidig natur i form av sinn og kropp. På samme måte som sinnet er den initierende part overfor kroppen, skulle den åndelige verden ha vært den initierende part overfor den fysiske verden. På samme måte som vi handler i samsvar med det vi planlegger i vårt sinn, er begivenheter i den fysiske verden i stor utstrekning resultater av prosesser satt i gang i den åndelige verden.

Men om vi liker det eller ikke: Åndeverdenen har tatt et syvmilssteg inn i vår fysiske verden. I løpet av våren må trolig Nord-Gudbrandsdal tingrett ta stilling til om det går an å heve et huskjøp på grunn av spøkelser. En kjøper ønsker å trekke seg fra budet på en enebolig i Vinstra fordi det går rykter om et gjenferd.
— Fra «Ånden er nær», en reportasje ved Bjørn Egil Halvorsen i A-magasinet fredag 9. mars 2012, side 20-26, vedlegg til Aftenpostens morgenutgave.
De avdøde har for lengst inntatt arenaer også utenfor privatlivets fire vegger. De har sneket seg inn i offisielle institusjoner: rettsvesenet, politiet, kirken, offentlige kontorer og statskontrollerte Statoil — for ikke å snakke om landets kjøpesentre. Selv datteren til kong Harald, Norges formelle overhode, kommuniserer direkte med de på «den andre siden».
Såkalte «husrens» har gått inn i det norske vokabularet. […] Nå er også Kirken kommet på banen. I september vedtok Kirkerådet å åpne for en ny liturgi — på folkemunne kalt «spøkelsesliturgien» — til bruk «når noen opplever uro og utrygghet eller uforklarlige fenomener i huset og ber om kirkens hjelp».
— Frå «Åndenes nye makt», en reportasje ved Maren Næss Olsen i Morgenbladet fredag 16. november 2012, side 1 og 6-8.