Evige skatter 2017-01-24T02:37:49+00:00

Vår åndelige virkelighet

Kjærlighet – den eneste skatt som varer evig

Forlater kroppenEt likklede har ikke lommer. Hvorfor det? Selvsagt fordi vi ikke kan ta noe med oss når vi dør. Det eneste du tar med deg, er deg selv. Din evige sjel.

Derfor er det uhyre viktig hva slags sjel du utvikler i dine 70 – 80 år her på jorden!

Og vent ikke til pensjonsalderen før du begynner å tenke på evigheten! Da er det nemlig ikke lett å forandre på de dårlige vanene som kommer til å gi deg store problemer i det hinsidige.

For å bli et menneske rikt på det som kreves i den evige verden etter døden, trenger du å bevisstgjøres åndelig. Du trenger med andre ord sannheten! Uten den roter du deg bare bort i et liv fattig på evig verdi. Men du trenger også et positivt miljø og positive mennesker som kan hjelpe deg på veien. Da får du styrke og klarsyn. Positive mennesker gir deg energi. Det er nok av dem som er ute etter å suge energien ut av deg. Vær derfor bevisst hva slags miljø du velger.

Det viktigste å utvikle er evnen til å elske andre. Bare ved å leve for andre og investere deg i dine medmennesker utvikler du en moden indre karakter.

Det er hva vi gjør på en oppriktig og uselvisk måte, som produserer våre åndelige skatter. Vår religiøse tilhørighet har ingenting å si for vår skjebne etter døden hvis vi ikke praktiserer vår religions moralske leveregler.

Livets 3 stadierJesus rådet oss til ikke å være opptatt av å samle oss skatter her på jorden, men heller forberede oss skatter i himmelen. De jordiske skatter er av kort varighet sammenlignet med de åndelige, som varer i all evighet.

Det du sår her på jorden, høster du i den åndelige verden. Hva vi gjør her i den fysiske verden, bestemmer vårt evige liv. Våre 70-80 år her på jorden kan sammenlignes med de ni månedene vi tilbringer i vår mors liv før vi blir født. Fødselen brakte oss inn i den fysiske verden. Døden har brakt miliarder av menn og kvinner til den åndelige verden. Fødsel og død representerer således begge en overgang til en radikalt forskjellig verden. Vi forbereder oss til våre evige omgivelser hovedsakelig ved å utvikle vårt hjerte og vår evne til å gi og motta ekte kjærlighet, både i forhold til Gud og våre medmennesker.

Ekte åndelig vekst oppnås ikke ved å søke etter mystiske eller åndelige opplevelser, men ved å gjøre noe godt for andre. Da tar vi nemlig etter vår himmelske Far. Hans essensielle natur består i å gi seg selv 100% for andre, og ikke sitte på sin trone i himmelen og sole seg i sin egen guddommelighet.

Les videre 

Se videoen «Livet etter døden»    Se videoen «Den åndelige og den fysiske verden»