Marx 2016-11-24T13:01:31+00:00

En sky av vitner

Hellige menn og andre i det hinsidige vitner om De sanne foreldre

Fire representative kommunistiske ledere – Marx

Marx4.1  Karl Marx (1818 – 1883, marxismens grunnlegger, født i Trier, Tyskland): «Jeg, Marx, bekrefter at Gud eksisterer, og at han er menneskehetens Forelder. Jeg nektet å tro på Gud og ropte så høyt og med slik en overbevisning at folk trodde meg mer enn Gud. Nå vil jeg gjerne dele mitt møte med Gud med hele verden. Jeg følte at mine teorier gikk i oppløsning etter hvert som jeg hørte på foredrag i Gud-sentrert tenkning. Samtidig fikk det jeg hadde av personlig stolthet et alvorlig skudd for baugen. Da jeg hørte på presentasjonene om Gud-sentrert tenkning, trodde jeg det var en drøm, men det var det ikke. Da nådde en lysstråle inn i mitt hjerte som en rødglødende kule.

Jeg, Marx, har møtt Gud. Jeg har oppdaget at han er menneskehetens Forelder. Jeg har følt hvor vidunderlig Guds kjærlighet er. Jeg skal si dere tydelig hvem Gud er: Han er menneskehetens Forelder. Dr. Sun Myung Moon, som er på Jorden, har gitt oss en klar forståelse av dette. Både Enhetsprinsippene og Enhetstenkning uttrykker den opprinnelige målestokk, som åpner veien til frelse. Så dere må lese disse bøkene. Dette er noe jeg ber dere om i fullt alvor. La det være klart at jeg ber Gud og De sanne foreldre om tilgivelse for min fortid. Jeg elsker og er stolt av Gud og De sanne foreldre». (18. april 2002)

Les videre