Lenin 2016-11-24T13:01:31+00:00

En sky av vitner

Hellige menn og andre i det hinsidige vitner om De sanne foreldre

Fire representative kommunistiske ledere – Lenin

LeninVladimir Iljitsj Uljanov Lenin (1870 – 1924. Leder for oktoberrevolusjonen i 1917, formann i Folkekommissærenes råd

[statsminister]):»Det er helt sikkert at Gud eksisterer. Han eksisterer som menneskehetens Forelder. Til tross for det ble jeg, med sverd i hånd, en forkjemper i den kommunistiske revolusjon. Jeg ropte høyt at det ikke fantes noen Gud. Jeg påførte Guds hjerte mye smerte.

Jeg erklærer til kommunister: Gud, Jehova, eksisterer garantert, og han er menneskehetens Forelder. Kommuniststatene vil alle garantert forsvinne. Kommunismens ideal vil bare bli realisert hvis vi forkaster kommunismen og erstatter den med Enhetstenkning. Jeg vil svært gjerne få be dere om noe. Det er at det bare er én vei for kommuniststatene å slå inn på. Og det er å følge dr Moons veiledning. Jeg ber dere derfor å studere Enhetsprinsippene grundig. Jeg ber dere ta imot dr. Moons tenkning og studere den dypt. Da vil dere kunne tjene og støtte Gud på en langt bedre måte enn tenkere og politikere i den frie verden. Dette er eneste måte å leve et sant liv på. Hører dere på meg, vil det befri meg fra en lidelse og fortvilelse man knapt kan forestille seg. Jeg ber dere innstendig. Kommunistlandene må forandre seg radikalt så snart som mulig. Jeg har møtt Gud. Vår ånd dør ikke, men lever. Dette er mitt siste ønske, og for meg er det ramme alvor her i den åndelige verden. Gud lever. Gud er menneskehetens Forelder». (Lenin, 19. april 2002)

Les videre