Tusenårsriket opprettet 2017-03-07T18:43:02+00:00

En sky av vitner

Hellige menn og andre i det hinsidige vitner om De sanne foreldre

Forklaring av en del uttrykk brukt i «En sky av vitner»

Tusenårsriket opprettet

Mange skriftsteder vitner om at Kristus vil styre over nasjonene når Gjenkomsten skjer (Sal 2, Jes 2,3 [4], Åp 11,15 [5], Åp 19,15 [6]). I og med at lederne av verdensreligionene nå, for første gang, anerkjenner hans utvalgte rolle, åpenbarer disse vitnesbyrdene til oss begynnelsen på en tid da Kristus kommer til å styre overalt. Vitnesbyrdene åpenbarer begynnelsen på en del av Guds frelsesarbeid som får en lykkelig utgang i og med at Kristi tusenårsrike blir opprettet overalt her på jorden.

Les videre

Fotnoter:

[4] Jes 2,3: «Mange folk drar av sted og sier: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier!» For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem.»[5] Åp 11,15: «Den sjuende engelen blåste i sin basun. Da hørtes det i himmelen røster som ropte høyt: Herredømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet.»[6] Åp 19,15: «Og ut av hans munn går det et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredes-vin, av Guds, Den Allmektiges harme.»