På himmelens skyer? 2017-03-07T17:32:44+00:00

En sky av vitner

Hellige menn og andre i det hinsidige vitner om De sanne foreldre

Forklaring av en del uttrykk brukt i «En sky av vitner»

På himmelens skyer?

Mange kristne finner trøst i profetien i Matt 24,30 som sier at Jesus vil komme på himmelens skyer. Forut for Jesu første komme var det imidlertid også profetier om at Kristus skulle komme «med himmelens skyer» (Dan 7,13). Selvsagt ble Jesus født her på jorden. Han kom ikke seilende ned fra skyene. Likevel kan vi si at Jesu komme representerer oppfyllelsen av profetien i Daniel, hvis vi forstår den symbolske betydningen av «skyer». Joh 3,13 forklarer således at Jesus «er steget ned fra himmelen». Heb 12,1 beskriver «en sky av vitner», en åndelig folkehop, som besto av Det gamle testamentes hellige, som håpet å bli belønnet av Kristus. Jud 1,14 forteller likedan om Enoks profeti om at Jesus skulle komme «med sine hellige engler i tusentall». Dette var den åndelige «sky» Jesus kom på. Det samme vil skje ved Gjenkomsten: «Himmelens hærskarer følger ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent» (Åp 19,14). Dere kan til og med lese deres vitnesbyrd på disse sidene.

Les videre