Home/Temaer/Vår åndelige virkelighet/En sky av vitner/Forklaring av en del uttrykk/Jesus har utnevnt noen på jorden til Gjenkomstens oppgave!
Jesus har utnevnt noen på jorden til Gjenkomstens oppgave! 2017-03-07T17:55:23+00:00

En sky av vitner

Hellige menn og andre i det hinsidige vitner om De sanne foreldre

Forklaring av en del uttrykk brukt i «En sky av vitner»

Jesus har utnevnt noen på jorden til Gjenkomstens oppgave!

Disse vitnesbyrdene fra hellige menn hevder at Jesus har salvet sin representant på Jorden for å oppfylle Gjenkomstens oppgave. Som Åp 2,17 [2] og Åp 19,12 [3] sier, har han et nytt navn, som ikke er blitt åpenbart i Det nye testamentes tidsalder. Som en fortsettelse av Jesu oppgave vil han gjøre større ting enn hva Jesus fikk utrettet for 2000 år siden.

Les videre

Fotnoter:

[2] Åp 2,17: «Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, med et nytt navn risset inn, et navn som ingen kjenner uten han som får den.»[3] Åp 19,12: «Hans øyne er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner.»