Elia – et eksempel på en gjenkomst 2017-03-07T17:43:20+00:00

En sky av vitner

Hellige menn og andre i det hinsidige vitner om De sanne foreldre

Forklaring av en del uttrykk brukt i «En sky av vitner»

Elia – et eksempel på en gjenkomst

Ifølge «En sky av vitner» er dette vitnesbyrdet til de hellige i den åndelige verden: At Kristi annet komme blir født her på jorden, akkurat som Jesus ble for 2 000 år siden. Han ble født på Jorden, slik at han oppfyller vårt håp fra Fadervår: «La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden» (Matt 6,10).

Disse vitnesbyrdene bekrefter at Jesus er Kristus, Guds sønn, Messias og menneskehetens Frelser. Ved sin død på korset sonet han for våre synder. Hans oppstandelse befrir oss fra døden og lar oss kjenne et nytt liv, fullt av kraft. Han sitter ved Guds høyre hånd og leder alle hellige i himmelen. Men hvis Jesus ved sin gjenkomst arbeider gjennom sin salvede født her på jorden, hvordan vil så Det annet komme skje? La oss se på et eksempel på beretninger om tidligere gjenkomster.

Malaki 4,5 [1] sier at Elia skulle komme igjen. Det utvalgte folk ventet derfor at Elia selv, profeten fra Det gamle testamente, skulle komme tilbake. Jesus sa imidlertid at døperen Johannes «er den Elia som skulle komme» (Matt 11,14). Engelen Gabriel sa dessuten til Sakarja at hans sønn, Johannes, «skulle ha samme ånd og kraft som Elia» (Luk 1,17). Her ser vi hvordan Bibelen beskriver en gjenkomst. Oppgaven som skal utføres får navnet til den som opprinnelig hadde den. Derfor blir oppgaven som skulle ha vært fullført av Elia, kalt «Elia». Døperen Johannes arvet Elia sin oppgave og er «Elia», som oppfyller Mal 4,5 [1]. Adams oppgave gikk i arv til en annen «Adam», «den siste Adam» (1. Kor 15,45).

Les videre

Fotnote:

[1] Mal 4,5: «Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer, den store og skremmende.»