Home/Temaer/Vår åndelige virkelighet/En sky av vitner/Forklaring av en del uttrykk/De lærde strides om hvordan Gjenkomsten skal skje
De lærde strides om hvordan Gjenkomsten skal skje 2017-03-07T16:45:42+00:00

En sky av vitner

Hellige menn og andre i det hinsidige vitner om De sanne foreldre

Forklaring av en del uttrykk brukt i «En sky av vitner»

De lærde strides om hvordan Gjenkomsten skal skje

Fremfor alt er dette et vitnesbyrd om Jesus sitt arbeid når Det annet komme skjer. Jesu store offer på Golgata og soning for våre synder med sitt blod på korset gir oss frelse fra synd. Hans oppstandelse var en seier over død, helvete, synd og mørke for all evighet. Det er ingen som er uenig i det. Likevel er det få trosartikler i den kristne religion som skaper mer strid enn læresetninger om Det annet komme.

Mange pre-millennialister tror at Kristus vil komme tilbake «i luften» for å hente dem som tror på ham, og at han 1 000 år etter det vil opprette sitt rike på jorden. Post-millennialister tror at Kristus bare vil komme etter tusenårsriket. Det er også dem som overhodet ikke tror på et tusenårsrike. Når det gjelder læren om endetiden, eskatologi, er mange kristne blitt enige om å være uenige.

Er det mulig at det blir vår generasjon som kommer til å ta imot Det annet komme? Når vi studerer «tidens tegn» i Matteus 24, ser vi at de går i oppfyllelse ett etter ett i vår tid. Et bibelvers som spesielt blir ansett for å ha blitt oppfylt i det 20. århundre er Matt 24,14: «Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.»

Les videre