De hellige i himmelen kaller oss 2017-03-07T18:57:40+00:00

En sky av vitner

Hellige menn og andre i det hinsidige vitner om De sanne foreldre

Forklaring av en del uttrykk brukt i «En sky av vitner»

De hellige i himmelen kaller oss

Disse åndelige vitnesbyrdene ble formidlet til oss gjennom to utvalgte personer, én i himmelen og én her på jorden. Dr. Sang-hun Lee, som ved sin død gikk til den åndelige verden i 1997, er best kjent for sin kritikk av og motforslag til marxisme-leninismen under den kalde krigen. Dr. Lee var en utrettelig foredragsholder og underviste utallige ateister og troende fra forskjellige religioner. Yeong-soon Kim har evnen til å både høre og se åndelig. Hun er således i stand til å skrive ned det dr. Lee kommuniserer fra den åndelige verden.

Hebreerbrevet beskriver de hellige fra Det gamle testamentes tidsalder som «en sky av vitner» i himmelen. De omgir kristne på jorden og oppmuntrer dem til «å holde ut i det løp som er lagt opp for oss» (Heb 12,1). Dette er basert på prinsippet at de hellige i himmelen ikke skal «nå fullendelsen uten oss» (Heb 11,39-40). På samme måte kaller de hellige oss i dag og beskriver den nåværende situasjonen slik de i himmelen opplever den. De ber oss inntrengende om å gjøre vår del, slik at vi sammen med dem skal få se begynnelsen på Guds rike, i himmelen og på jorden.