Forklaring av en del uttrykk 2017-03-07T16:19:09+00:00

En sky av vitner

Hellige menn og andre i det hinsidige vitner om De sanne foreldre

Forklaring av en del uttrykk brukt i «En sky av vitner»

I Brevet til Hebreerne beskriver Paulus vår fysiske virkelighet som en «etterligning og en skygge av det himmelske» (Heb 8,5) eller den åndelige verden. Bibelen klargjør at livet ikke tar slutt når kroppen dør. De fleste større religioner hevder likeledes at menneskets sjel fortsetter å leve etter at den fysiske kroppen sovner inn. Hvor menneskesjelen havner blir bestemt av hva slags liv vedkommende levde her på jorden, spesielt av hvor sterk tro og dyp kjærlighet han eller hun hadde.

«En sky av vitner» er som sagt en publikasjon som består av flere deler. Den ble til på et seminar i den åndelige verden for ledere fra de fem store verdensreligioner og omfatter vitnesbyrd om De sanne foreldre, dr. Sun Myung Moon og hans kone Hak-ja Han, et brev fra Gud, budskap fra fire kommunistledere og en resolusjon skrevet og vedtatt av representanter fra de fem store verdensreligioner.

Les videre