Deng Xiaoping 2016-11-24T13:01:31+00:00

En sky av vitner

Hellige menn og andre i det hinsidige vitner om De sanne foreldre

Fire representative kommunistiske ledere – Deng Xiaoping

Deng XiaopingDeng Xiaoping (1902 – 1997, formann i det kinesiske kommunistpartiet): «Takk til Gud, som tilgir den som synder. Tusen takk til deg, dr. Moon, for din store innsats for å frelse dem i helvete og den kommunistiske blokk.

Venner i Kommunistpartiet! Ryktet jeg hadde på meg, passet en som hele tiden såret Gud dypt. Nå skjønner jeg at jeg var en forferdelig synder. Det er dr. Moon som har åpenbart Enhetstenkningen og Enhetsprinsippene. Han er menneskehetens Far. Gud kaller ham Sann forelder. Følg ham og motta hans veiledning. Kommunismen har misledet menneskeheten. Gud eksisterer som menneskehetens Forelder. Vi gjorde alle opprør mot Gud. Det er skjebnen til hvert menneskes ånd å leve i den åndelige verden. Eneste måte for kommunister å leve nå er å følge dr. Moons veiledning. Dette er i all alvorlighet det jeg ønsker og det jeg ber dere om.» (21. april 2002)

Les videre