Det åndelige sinn og den fysiske hjerne – 2 2017-01-30T16:24:10+00:00

Vår åndelige virkelighet

Det åndelige sinn og den fysiske hjerne – 2

Det siste tiåret har frembrakt solid vitenskapelig dokumentasjon av at all livserfaring, fra den svært gode til den ekstremt vonde, gjenspeiles så vel i hjernen og nervesystemet som i hormon- og immunsystemet og i cellene hvor arvestoffet DNA blir regulert og aktivert. Dette skjer via mentale prosesser. Vår sjel kan følgelig ikke lenger reduseres til biologi, den påvirker også vår biologiske utvikling. […] Nyeste kunnskap fra fagfeltet psyko-nevro-endokrino-immunologi gir grunn til å anta at det ikke er et spørsmål om healing kan skje, men snarere under hvilke forutsetninger og hvor dyptvirkende. […] Det som er nytt i dagens situasjon, er at kunnskapen om hvordan erfaring påvirker kroppen har eksplodert. Publikasjonene strømmer på fra prestisjetunge fagmiljøer forankret i avansert naturvitenskapelig metodologi.
    — Fra «Helbredende nytenkning», en kronikk skrevet av sju ledende norske medisinere og akademikere, Aftenposten, morgenutgaven, mandag 23. mars 2009, kulturseksjonen side 4.

Dermed blir det vitenskapelig bekreftet hva religiøse skrifter har forkynt i over 2000 år:

«Glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på marg og ben» (Salomos ordspråk 17,22).
Etterlatte i dyp sorg har høyere risiko for å bli rammet av hjerteinfarkt like etter at de har mistet en nær og kjær. Personer som fra tidligere har forhøyet risiko for infarkt, vil være ekstra utsatt. Det antyder nye resultater publisert i tidsskriftet Circulation. Nær 2000 overlevende etter hjerteinfarkt har deltatt i studien. Risikoen er 21 ganger høyere enn normalt samme dag som en viktig person i et menneskes liv faller bort, skriver forskning.no
Fra «Sørgende hjerter er infarktutsatt», en artikkel i Klassekampen, side 7, mandag 16. januar 2012.

Platon sa for øvrig: «Den største feilen legene gjør, er at de prøver å helbrede kroppen uten å forsøke å helbrede sinnet. Men sjel og kropp er ett og bør ikke behandles hver for seg.»

Denne helgen er nordiske psykiatere og psykologer samlet i Oslo til kongress […] Aftenposten spør Siri Gullestad, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, en av kongressens fordragsholdere.
— Hvordan manifesterer psykisk smerte seg i kroppen?
— Det mest vanlige er nok dagligdagse plager som hodepine, magebesvær og spenninger i nakke og rygg. Freud påviste tidlig hvordan indre psykisk konflikt kunne ligge til grunn for hysteriske symptomer som lammelse eller blindhet. Freud påviste altså at sjelelig smerte ble til fysisk smerte. Dette innebar en revolusjon i datidens psykiatriske tenkning. […] — Norsk psykoanalyse har en rik tradisjon for å forstå hvordan indre konflikt kan komme til uttrykk ikke bare i avgrensede symptomer, men også i generalle psykologiske holdninger og karaktertrekk, som igjen nedfeller seg i muskulære mønstre. En hemmet person puster ikke fritt og spontant; an arrogant holdning kommer til uttrykk i en oppblåst brystkasse. […] — Mitt hovedbudskap er at sinnsbevegelse, affekt, blant annet uttrykkes via intonasjon, mimikk og gester og representerer et eget kroppsspråk. Dette er kanskje kjernen i menneskelig kommunikasjon.
Fra «Indre smerte — kroppslig lidelse», en artikkel av Heidi Borud i Aftenposten søndag 10. august 2014, del 2, side 16.