Den åndelige overgangsverden – 2 2017-01-30T00:36:32+00:00

Vår åndelige virkelighet

Den åndelige overgangsverden – 2

Det tar ikke lang tid før man ser inn i «dommens speil». Alt som har skjedd i en nykommers jordiske liv, er registrert, og opptaket blir avspilt, slik at man selv ser det. Alt man har gjort, blir vist i bilder, som en film, til de åndelige mennesker til stede. Det man har gjort i det skjulte, enten det er gode eller syndige gjerninger, blir vist, slik at alle kan se det. Det skjer ikke for at man skal bli belønnet eller straffet, men for å bestemme ens åndelige nivå. De som ønsket nykommeren velkommen og så var vitne til «dommens speil», vil bli venner med nykommeren og ledsage ham eller henne til «stedet» vedkommende hører hjemme — enten paradis, den nedre himmel eller helvete — i samsvar med loven som gjør at vi føler oss tiltrukket av dem som er som oss. Det blir ikke brukt noen som helst form for tvang. Så snart man føler et nært forhold til en veileder (guide) på sitt eget nivå, følger man ham eller henne villig til sitt riktige oppholdssted.

Da den unge kristne forkynneren […] påpekte i en reportasje at han tror på en tilstand etter døden der enhver vil bli stilt til ansvar for sine handlinger, føyde han seg inn i rekken av 2,2 milliarder mennesker som betegner seg som kristne. Sett i et bredere religionsperspektiv er det langt fra bare kristne som advarer mot en kommende dom. Også 1,4 milliarder muslimer har tanker om Guds dommedag, […] der enhver skal stilles til ansvar for sine handlinger i livet.
Muslimer mener at dommedag er en påminnelse om Guds rettferdighet, at han ser all den ondskap mange bedriver mot uskyldige. Gud vil dømme rettferdig. Frykten for dommedag gjør dermed at individet bør tenke seg om før man gjør noe ondt mot andre. […] Andre verdensledende religioner belyser også noe av det samme spørsmålet. […] Poenget er at i religionenes livsfilosofi får våre valg konsekvenser, både for dette livet og det neste. Og fordi mennesket er kapabelt til både godt og ondt, er grensesetting også viktig i samfunnet for øvrig. Trafikkregler og andre lovparagrafer er til for å sikre gode spilleregler der idealet er å belønne den lovlydige og sørge for en stabil stat med respekt for menneskeverdet.
Hvis verdens ledende religioner samlet advarer mot en kommende dom uten mulighet for benådning, hjelper det lite å bli fornærmet eller sint over det. Dersom dette apokalyptiske scenarioet stemmer, er det klokere å forberede seg så godt man kan. Den hendelsen vil uansett skje enten vi liker det eller ikke. Det er litt av en tankevekker.
— Fra «Apokalypse og dommedag», en kronikk av Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker og forfatter, avisen Dagen fredag 21. februar 2014, side 3.

Blant de første til å ønske en nykommer velkommen, er ofte vedkommendes ektefelle, så sant han eller hun har vandret hen først. Skulle det etter en tid sammen i den åndelige overgangsverden bli klart at de har personligheter som gjør at de ikke kommer ut av det med hverandre, vil de gå hver sin vei, for alltid atskilt fra hverandre. Hvis de derimot på jorden virkelig elsket hverandre og hadde et uvanlig nært forhold, vil de selvsagt gjerne fortsette å være sammen. Så sant de kvalifiserer seg for himmelen, og ikke helvete, vil de kunne være sammen. Det er feil å tro at de som har vært par på jorden, uunngåelig blir atskilt i himmelen. Det Jesus sa om at det ikke er noe ekteskap etter oppstandelsen (Matt 22,30), var et direkte svar på et spørsmål om en mann som var gift sju ganger. Swedenborg (1688 – 1772) sier at ekteskapelig kjærlighet i himmelen gir uvanlig stor glede og er full av en guddommelig livskraft, basert på det åndelige «ekteskapet» mellom Kristus og kirken (Ef 5,23-33). Akkurat som gifte par på jorden vil par i den åndelige verden ha anledning til å få sitt ekteskap velsignet og gå inn i Guds rike.

Man oppholder seg vanligvis fra tre til femti dager i den åndelige overgangsverden før man drar videre med sin veileder (guide).

Nykommere er overrasket over hvor skjønn den åndelige overgangsverden er. Den er full av blomster og fugler som synger. Omgivelsene i hele den åndelige verden unntatt helvete er utrolig skjønne. Jo høyere nivå man kommer til, jo skjønnere blir det.

Les videre