Bevis på livet etter døden – 4 2017-09-15T22:19:41+00:00

Vår åndelige virkelighet

Bevis på livet etter døden – 4

Selv om de var klinisk døde, gjorde ndo-pasientene ingen feil når de beskrev arbeidet med å gjenopplive dem på sykehuset. Dette beviser at bevissthet eksisterer utenfor hjernen.

Michael SabomDen kanskje mest interessante siden ved [dr. Michael] Saboms forskning er den inngående evalueringen han foretar av utenfor-kroppen-opplevelsen. Ved en slik opplevelse påstår personen at han eller hun forlater kroppen sin og ser på sin egen gjenopplivelse mens legene gjennomfører den. Han hadde 32 slike pasienter i undersøkelsen sin.
Han sammenlignet beskrivelsene disse pasientene kunne gi av gjenopplivingsforsøket med det 25 «vanlige» pasienter trodde foregikk under slike gjenopplivingsforsøk når en lege forsøker å få hjertet til å slå igjen. Han ville finne ut hva en vanlig godt orientert pasient vet sammenlignet med en som har hatt en utenfor-kroppen-opplevelse.
Han kunne konstatere at 23 av 25 i kontrollgruppen gjorde vesentlige feil når de skulle beskrive gjenopplivingsprosessen. Nær døden pasientene, derimot, gjorde ingen feil når de fortalte om det som hadde foregått under gjenopplivingsforsøket deres. Dette måtte oppfattes som et sterkt bevis for at disse menneskene faktisk befant seg utenfor kroppene sine og så ned.
— Fra «Lyset bortenfor» av Raymond A. Moody, en bok om nær-døden-opplevelser, utgitt i 1988. Oversatt til norsk ved Finn B. Larsen og utgitt på Aventura Forlag, Arbinsgt 7, 0253 Oslo i 1988, ISBN 82-588-0518-5. Sabom var, da boken ble utgitt, hjertespesialist i Atlanta med sin egen privatpraksis. Hans viktige bidrag til NDO-forskningen omfattet 116 tilfeller av NDO.

Og for å komme tilbake til Eben Alexander:

Likevel finnes det en god del mennesker som har hatt nær-døden-opplevelser, og som kan fortelle om et hvitt lys og om hvordan de møtte familie og venner som forlengst hadde vandret. […] Som en vitenskapens mann forsto jeg at disse opplevelsene hadde sitt utspring i hjernen. Den er utgangspunktet for all bevissthet. Uten hjernen, kan man ikke være bevisst. Så avansert og komplisert hjernefunksjonen enn er, så koker det likevel ned til dette enkle: Når hjernen bryter sammen, stopper bevisstheten. Trekk ut kontakten, TV-en er død.
Eben Alexander smiler. For dette er det han fortalte folk fram til han var 56 år gammel. Han trodde ikke på himmelen, på et liv etter døden.
Nå er han 60 år. Han er i Oslo for å promotere boken Himmelen finnes. Originalversjonen Proof of Heaven har solgt i to millioner eksemplarer og toppet bestselgerlistene i USA i 43 uker. […] Som nevrokirurg har Eben Alexander viet sitt liv til å forstå hvordan hjernen fungerer. Han har forsket og undervist ved Harvard Medical School og har publisert mer enn 150 artikler i prestisjetunge medisinske fagtidsskrifter. […] — Hvordan beviser du at himmelen finnes?
— Mitt tilfelle viser at bevissthet eksisterer utenfor den fysiske hjernen. Min bevissthet var fri fra hjerne og kropp da jeg var i himmelen. Det var en sjelsreise.
— Fra «Mannen som sto opp fra de døde», en artikkel av Lars Gilberg, der han intervjuer Eben Alexander, Vårt Land fredag 25. oktober 2013, side 24-25.

Les videre