Home/Temaer/Vår åndelige virkelighet/Bevis på livet etter døden – 1
Bevis på livet etter døden – 1 2017-01-23T07:29:39+00:00

Vår åndelige virkelighet

Bevis på livet etter døden – 1

Fysikerne vet i dag at den synlige materien ikke er den eneste virkelighet. Vårt synlige univers er bare den lille delen vi er i stand til å se, av en mye, mye større usynlig virkelighet.

Man må for øvrig bare innse hvor ubrukelige de materialistiske forklaringsmodeller er, som hevder at all mental aktivitet i bunn og grunn er kjemiske prosesser i hjernen. Utallige erfaringer beviser det stikk motsatte, som f.eks. at hukommelsen kan fungere uavhengig av hjernecellene. Et voksende antall vitenskapsmenn ser heller på hjernen som en «mottaker», et enestående kontaktpunkt mellom den immaterielle ånd og den materielle kropp.

Fakta på lørdag:  Kveldens dokumentar gir et fascinerende innsyn i den seneste forskning omkring «nær døden»-opplevelser, og vitenskapsfolkene trekker en del ekstraordinære konklusjoner: Blant annet at bevisstheten og de åndelige fakulteter ikke ligger i, men utenfor hjernen. Kan det være slik at bevisstheten fortsetter etter at hjernen har sluttet å fungere?
— Fra «Nær døden og bortenfor», om «Fakta på lørdag», en BBC-dokumentar om NDO, vist på NRK1, 10. jan. 2004 kl. 22:15, Dagsavisen lørdag 10. januar 2004, side 53.
20 prosent av menneskene som overlever hjertestans, kan fortelle om fantastiske opplevelser fra den andre siden.
— Fra «Stor aktivitet etter døden», en artikkkel i Dagsavisen onsdag 14. august 2013, side 15.

Nær Døden Opplevelse

Gjennom parapsykologi har vi fått de mest oppsiktsvekkende bekreftelser på at ånden kan eksistere uavhengig av kroppen. Vi kjenner dr. Raymond Moody sin forskning på nær-døden-opplevelser. Han intervjuet hundrevis av menn og kvinner som hadde opplevd å ha vært erklært klinisk døde. I en slik tilstand hadde de intense indre opplevelser, som de ga dr. Moody en detaljert beskrivelse av. Alle husket å ha forlatt kroppen og betraktet den utenfra.

 

 I alle kulturer finner man historier om reiser inn i et rom hinsides livet eller nær døden-opplevelser — hvitt lys,  hele livet passerer i revy eller en spesiell følelse av fred.  I USA alene har tretten millioner voksne beskrevet sine erfaringer.
— Fra TV-programmet i Aftenposten, tabloiddelen, lørdag 10. januar 2004, side 46, om et program, Fakta på lørdag, på NRK1 samme dag (kl. 22:15) om Nær døden-opplevelser.