Home/Temaer/Vår åndelige virkelighet/Åndelig frihet og ansvar
Åndelig frihet og ansvar 2017-01-24T02:46:56+00:00

Vår åndelige virkelighet

En verden med frihet og ansvar

Den fysiske verden er underlagt strenge naturlover, som er tilpasset oss mennesker, slik at vi skal være i stand til å lære oss å mestre vår frihet og vårt ansvar.

I den åndelige verden har vår ånd en frihet til å skape som er mye større enn hva vi har her på jorden. Vår ånd har evnen til å ikke bare direkte påvirke, men skape våre omgivelser. Ikke desto mindre må vi forberede oss for en slik frihet og lære, i vårt jordiske liv, å utvikle våre tanker, våre følelser og vår vilje, slik at disse aspektene ved vårt indre liv er i harmoni med Guds hjerte.

 SwedenborgLa oss forestille oss at vi liksom Swedenborg har blitt sluppet inn i åndeverdenen.  Vi nærmer oss en liten by med et ordnet gatesystem og velbygde hus. […] Men akk! Når vi kommer frem er husene borte. Gatene har sunket ned i jorden og forsvunnet.
Hva har hendt?  Ingenting. Det var bare i den reisendes fantasi at byen ble skapt.  Den virkeliggjorde en tanke som straks tok fysisk form.  Tanken ble oppløst når den tenkende tenkte på noe annet.
Fra «Livet på den andre siden, en bok om dikteren og vitenskapsmannen Emanuel Swedenborg», skrevet av Olof Lagercranz.  Genesis Forlag, Oslo 2000. ISBN: 82-476-0161-3 (Sitat fra side 22).
 Swedenborg tar oss med inn i en svær serie med åndelige forvandlingseventyr. […]  Vi vandrer ved hans side i den skjønneste natur, men onde tanker åpenbarer seg, og straks er alt forvandlet til myrer med krokodiller og ormer.  Vi ser en svart ravn, men når den kommer nærmere forvandles den til en mann som blunker lumsk.
Fra «Livet på den andre siden, en bok om dikteren og vitenskapsmannen Emanuel Swedenborg», skrevet av Olof Lagercranz.  Genesis Forlag, Oslo 2000. ISBN: 82-476-0161-3 (Sitat fra side 23).
 I ånderiket er det ikke arkitektene som bestemmer hvordan husene skal se ut.  De forandres etter beboerens sinn.  Et vindu slås opp i taket og slipper inn himmelsk lys når beboeren har kommet frem til en lykkelig løsning.  Men går det dårlig med ham, begynner huset å skrumpe inn, og før han vet ordet av det står han på gaten og tigger.
Fra «Livet på den andre siden, en bok om dikteren og vitenskapsmannen Emanuel Swedenborg», skrevet av Olof Lagercranz.  Genesis Forlag, Oslo 2000. ISBN: 82-476-0161-3 (Sitat fra side 24).

De som er inspirert av destruktive impulser, skaper uunngåelig tilsvarende negative omgivelser. Hvis det eksisterer et helvete, er det ikke Gud som har skapt det, men de som har brakt med seg fra sitt jordiske liv det helvete de skapte der. I den åndelige verden har enhver av oss hele ansvaret for det vi gjør i livet her på jorden, og frihet uten ansvar finnes ikke.

De som har utviklet lignende indre egenskaper her på jorden, havner sammen i samme del av den åndelige verden, den delen som tilsvarer deres åndelige utviklingstrinn. Det er nemlig her på jorden, basert på vårt fysiske liv, at vi er skapt for å vokse åndelig. I den åndelige verden, uten sin fysiske kropp, er det nemlig uhyre vanskelig å utvikle seg. De høyere sfærer i den åndelige verden er fulle av kjærlighet. Der er det også frihet. De lavere regioner derimot er preget av en mangel på kjærlighet. Menneskene som befinner seg der, er høyst ufrie.

Les videre

Les mer om frihet

Se videoen «Livet etter døden»     Se videoen «Den åndelige og den fysiske verden»