Home/Temaer/Synd/Utroskap
Utroskap 2017-03-13T15:03:39+00:00

Synd

Sidesprang

Utroskap

Se også «Sann ekteskapelig kjærlighet er eksklusiv – 3»

For kvinner kan – i likhet med menn – naturligvis være veldig målbevisste og målrettede i sin jakt på en ny partner. Også i de tilfellene hvor den utkårede allerede er i et forhold. På engelsk snakker man da om «Partner poaching» – eller hva vi kan oversette med patnertyveri […] Enten det finnes et allment akseptert uttrykk for det eller ikke, er selve fenomenet svært utbredt.Det går blant annet frem av en stor seksualvaneundersøkelse blant 17.000 kvinner og menn fra 53 land over hele verden, hvor noen av spørsmålene handlet om deltagernes egne erfaringer med partnertyveri. Her oppga seks av ti menn og fire av ti kvinner at de selv hadde prøvd seg på en som allerede var etablert i et parforhold. De som hadde erfaring med slike tilnærmelser, hadde også opplevd at anstrengelsene førte frem: Åtte av ti hadde lykkes med tilnærmelsen ved minst én anledning. Og her var det ingen kjønnsforskjell. På spørsmål om man selv hadde vært mål for partnertyveri, svarte for øvrig et klart flertall av både kvinnene og mennene bekreftende. De hadde med andre ord opplevd at noen hadde prøvd seg på dem selv om de var i et fast forhold.
Partnertyveri foregår altså i stor stil, både blant kvinner og menn. Men «tyven» opererer sjelden alene. Det typiske er at den utkårede spiller aktivt med.
– Fra «Partnertyven», fra «Leve sammen»-spalten i A-magasinet, vedlegg til Aftenposten på fredager, 18. november 2016, side 67-68. I spalten svarer Frode Thuen, professor i psykologi ved Høgskolen i Bergen, på brev fra leserne. Sitatet er fra et slikt svar.

 

«Livet er kort, unn deg et sidesprang» har vært slagordet til nettsiden Ashley Madison. Forretningsideen er anonym tilrettelegging av hemmelige seksuelle møter mellom mennesker som allerede er i et fast forhold. Etter et dataangrep opplever millioner av brukere at deres skjulte utroskap kan komme ut i lyset.
I juli ble det nemlig kjent at en hackergruppe som kaller seg Impact Team har brutt seg inn i Ashley Madisons database. […] Opplysninger om mer enn 33 millioner kontoer ble stjålet fra nettsidene, ifølge BBC.
I forrige uke opplyste canadisk politi […] at minst to personer kan ha begått selvmord på grunn av lekkasjen av sensitive opplysninger. Dessuten er det kommet opplysninger om at noen bruker opplysningene til å presse penger ut av folk.
– Fra «Innbrudd hos nettside som selger utroskap», en artikkel av Tore Hjalmar Sævik, avisen Dagen lørdag 29. august 2015, side 10.