Home/Temaer/Synd/Ursynden - 1/Ursynden – 2
Ursynden – 2 2017-01-24T17:49:58+00:00

Synd

Den første synd — hvordan synd kom inn i verden

Ursynden – 2

Erfaring viser at kjønnsdriften kan være uhyre destruktiv. Samtidig vet vi at kjærlighetsfølelser er kilde til det voldsomste hat. Vi er nødt til å innse at mennesket har mistet selve nøkkelen til en varig og konstruktiv sann kjærlighet.

Seksuelle overgrep i seg selv er nok blant de traumatiske hendelsene som forårsaker mest traumatisk stress. Det topper andre traumatiske hendelser som ulykker og naturkatastrofer, forklarer [Grete] Dyb [norsk psykiater ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress].
– Fra «Virkeligheten vi ikke vil vite av», en reportasje ved Olaf Haagensen og Marianne Engedal, Morgenbladet nr. 46, fredag 25. november 2016, side 1 og 8-13.

 

Både norske og utenlandske studier viser at risikoen for psykiske problemer er svært høy for mennesker som utsettes for seksuelle overgrep.
— Mange opplever å miste tilliten til andre mennesker. Ofte har de stor skyldfølelse og vi vet at risikoen øker for at de begynner med selvskading, forteller psykolog Siri Thoresen, som er en av forskerne bak undersøkelsen [En landsomfattende undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress].
En undersøkelse fra 2007 viser at barn som opplever «milde» seksuelle overgrep, har 2,5 ganger større risiko for selvmordsforsøk.
— Mange av dem som kommer til oss, sliter med psykiske problemer som er senskader etter seksuelle overgrep. Mange driver med selvskading, isolerer seg, har angst og noen har også selvmordstanker, sier Lisa Arntzen, kommunikasjonssjef for Dixi, et støttesenter for overgrepsutsatte i Oslo.
Rapporten viser at seksuelle overgrep mot barn som oftest gjøres av en barnet kjenner og har tillit til.
Det kan være hjemme, av slektninger, naboer, trenere, lærere, søskenbarn, foreldres venner eller andre barnet kjenner.
— Fra «Hver femte jente opplever seksuelle overgrep», en artikkel av Kaja Skatvedt i Aftenposten tirsdag 18. mars 2014, hovedseksjonen side 8.

At ursynden eller arvesynden går i arv og spres gjennom arvelinjen, er nevnt i forskjellige jødiske skrifter, f.eks. kabbalismens Zohar (61a): Rabbi Abba sa:

«Hvis Adam ikke hadde syndet, ville han ikke ha fått barn som stammet fra siden med onde tilbøyeligheter, men ville ha satt barn til verden som stammet fra siden med hellig ånd. […] Men hvis Adam ikke hadde syndet og ikke var blitt jaget bort fra Edens hage, da ville han ha fått avkom som stammet fra siden med  hellig ånd — avkom hellig som englene i himmelen, og som ville ha bestått i all evighet, i samsvar med det himmelske mønster.»

Også Enhetslæren legger vekt på at den første manns og kvinnes misbruk av det seksuelle fikk enormt negative konsekvenser for livet som ble unnfanget, og arvelinjen som ble til etter hvert som generasjonene kom og gikk. Det var ikke en arvelinje velsignet av Gud som ble til, men en arvelinje der Gud ikke kunne føle seg hjemme, og som derfor kan sies å være det ondes arvelinje eller Satans arvelinje. I et slikt lys får selvsagt Jesu ord at «Dere har djevelen til far» en interessant betydning. Gud skapte menneskene, men mistet dem da de ble ledet på ville veier av erkeengelen Lucifer og er blitt manipulert og dominert av ham til alle tider.

Les videre