Home/Temaer/Synd/Ursynden – 1
Ursynden – 1 2017-01-24T17:39:48+00:00

Synd

Den første synd — hvordan synd kom inn i verden

Ursynden 1

Paulus

Ursynden (den opprinnelige synd) eller arvesynden er synden som ble begått av de første mennesker da de gikk i ledtog med djevelen og falt fysisk og åndelig. Dette er roten til all synd. Paulus bekrefter et slikt syn i Romerbrevet 5,12: «Synden kom inn i verden ved et menneske.»

Den engelske forfatteren og journalisten C.K. Chesterton […] slo fast for mer enn hundre år siden at arvesynden (på engelsk «original sin» som kanskje best oversettes med «ursynden» er «det eneste kristne dogmet som er blitt empirisk bekreftet og fastslått gjennom 3500 år med menneskelig historie».
– Fra «Julens mørke budskap», et debattinnlegg av Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, Aftenposten søndag 18. desember 2016, del 2, side 21.

Augustin

Kirkefaderen Augustin utdyper begrepet om en ursynd, en opprinnelig synd. Han lærte at alle mennesker har arvet Adams synd og er av den grunn underkastet en evig straff, hvis de ikke får del i frelsen. Derfor blir ursynden også kalt arvesynden.

Augustin så på ursynden som noe som gikk i arv fra generasjon til generasjon som et defekt aspekt ved menneskets biologiske kropp, nærmest som en arvelig sykdom. Synden ble overført ned gjennom arvelinjen gjennom mannens sæd. Uten å bli frelst ville derfor spebarn gå fortapt fordi de ble unnfanget med foreldrenes synd, som igjen var blitt unnfanget med sine foreldres synd, osv., bakover gjennom generasjonene, helt tilbake til den første mann og kvinne. Ifølge Augustin blir dermed ursynden seksuelt formidlet.

Blant de forskjellige religiøse beretninger om en ursynd inneholder 1. Mosebok den mest detaljerte beskrivelsen. For å forklare hvordan synd kom inn i verden, henviser jøder og kristne til denne beretningen, mens islam har en lignende forklaring. Syndefallsberetningen tar for seg hvordan Adam og Eva spiste frukten på treet til kunnskap om godt og ondt og dermed handlet imot Guds vilje. Det er ikke vanskelig å se den seksuelle symbolikken i denne historien.

Slangen fulgte Eva og sa: «Hennes sjel kommer fra nord, og jeg skal derfor raskt forføre henne.» Og hvordan forførte han henne? Han hadde samleie med henne.
Fra Jødedommen, Bahir (Det første kabbalistiske verk) 199.
Men Satan førte dem i fristelse for å gjøre synlig for dem deres nakne kjønn, som var dem skjult. Og han sa: «Herren har bare forbudt dere dette tre for at dere ikke skal bli engler, eller udødelige. […]»
Så forførte han dem ved svik. Da de hadde smakt på treet, stod deres nakenhet klart for dem, og de tok og festet på seg av havens løv.
—  Fra Koranen 7,20-22.
Hva hadde den ondsinnede slangen i sinne på den tiden? Han tenkte: «Jeg skal gå og drepe Adam og ekte hans kone, og jeg skal bli hele verdens konge.»
— Jødedommen. Talmud, Avot de Rabbi Natan 1

I Zohar, Kabbalas viktigste skriftsamling, står det at Eva lå med en erkeengel. Ifølge Bibelen dekket Adam og Eva sine kjønnsdeler etter sitt feiltrinn, noe som tydelig viser at beretningen egentlig dreier seg om misbruk av kjærlighet. Først ble den første kvinne forført i sin ungdom av den langt eldre erkeengelen Lucifer, den såkalte «Slangen». Deretter forførte den falne Eva Adam. Se videoen Det ondes opprinnelse for en detaljert forklaring av dette.

 Det står lite om hvordan engler egentlig ser ut i Bibelen. Når de åpenbarer seg for menneskene, er det imidlertid gjerne som mennesker i hvite eller skinnende klær. Av og til oppfører de seg også høyst jordisk.
— Englene har seg med «menneskedøtrene» […] Det blir sett på som en av grunnene til syndfloden: Man har hatt seg på tvers av artene, sier Dag Øistein Endsjø, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Disse «gudesønnene» ble oppfattet som falne engler, og opptrådte senere som demoner i Satans tjeneste.
Fra «Englenes hemmelige liv», en stor artikkel av Kjersti Nipen i A-magasinet nr. 52 i 2014 (vedlegg til Aftenposten), side 34-39, Aftenposten onsdag 24. desember 2014.