////Stoffmisbruk – 4
Stoffmisbruk – 4 2017-08-10T18:25:38+00:00

Synd

Påfører andre store lidelser

Stoffmisbruk – 4

Det er viktig å forstå at ens eget narkotikamisbruk kan påføre ens medmennesker store lidelser.

Fra tre av de største narkoproduserende landene, Afghanistan, Colombia og Myanmar, er til sammen 12,6 millioner drevet på flukt.
– Narkotikakriminalitetens innvirkning på flyktningproblematikken er en underkommunisert utfordring, sier Richard Skretteberg, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen.
Globalt er narkotikahandel vurdert som den mest lukrative kriminelle geskjeften, med en beregnet verdi på mellom 3000 og 4000 milliarder kroner årlig.
Prisen betales av millioner av narkomisbrukere i Vesten og millioner av mennesker på flukt fra produsentlandene. Narkotika er med på å finansiere kriger og borgerkriger, og fordrive mennesker, enten på grunn av volden og krigshandlingene, eller for å rydde plass for dyrking av kokabusker eller opiumsvalmuer.
Den generelle narkotrafikken og -handelen bidrar til ukontrollert vold i Mellom-Amerika, destabilisering i vestafrikanske stater og finansiering av opprørsgrupper, kriminelle nettverk og terrorgrupper i en rekke land. […] I Colombia har kampen om jord til å dyrke kokabusker ført til fordriving av dem som bodde der, særlig i grenseområdene. Urfolk og afrokolombianere rammes hardest.
– I mange land i Mellom- og Sør-Amerika er vold knyttet til narkotrafikk en direkte årsak til at mennesker fordrives. Mange av dem som flykter, er mindreårige som flykter fra vold og tvangsrekruttering fra kriminelle gjenger.
– Fra «Narko, krig og fordriving», en reportasje av Sissel Henriksen i Klassekampen torsdag 17. november 2016, side 18-19.

Taliban har tatt kontroll over store deler av heroinproduksjonen i Afghanistan, noe som gir milliarder av dollar i inntekter.
I fjor ble rundt 4800 tonn opium produsert i Afghanistan, om lag 80 prosent av all opium i verden. Verdien ble anslått å være minst 3 milliarder dollar (24 milliarder kroner).
Taliban har lenge skattlagt opiumsbøndene, men nå advarer vestlige tjenestemenn om at Taliban har opprettet egne fabrikker der opiumen omdannes til heroin og morfin, som opprørerne kan tjene enda mer på å eksportere.
– Fra «Tjener mer på heroin», en NTB-artikkel i Klassekampen torsdag 10. august 2017, side 17.

Les videre