Home/Temaer/Synd/Stoffmisbruk – 1/Stoffmisbruk – 4
Stoffmisbruk – 4 2017-03-13T15:46:56+00:00

Synd

Påfører andre store lidelser

Stoffmisbruk – 4

Det er viktig å forstå at ens eget narkotikamisbruk kan påføre ens medmennesker store lidelser.

Fra tre av de største narkoproduserende landene, Afghanistan, Colombia og Myanmar, er til sammen 12,6 millioner drevet på flukt.
– Narkotikakriminalitetens innvirkning på flyktningproblematikken er en underkommunisert utfordring, sier Richard Skretteberg, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen.
Globalt er narkotikahandel vurdert som den mest lukrative kriminelle geskjeften, med en beregnet verdi på mellom 3000 og 4000 milliarder kroner årlig.
Prisen betales av millioner av narkomisbrukere i Vesten og millioner av mennesker på flukt fra produsentlandene. Narkotika er med på å finansiere kriger og borgerkriger, og fordrive mennesker, enten på grunn av volden og krigshandlingene, eller for å rydde plass for dyrking av kokabusker eller opiumsvalmuer.
Den generelle narkotrafikken og -handelen bidrar til ukontrollert vold i Mellom-Amerika, destabilisering i vestafrikanske stater og finansiering av opprørsgrupper, kriminelle nettverk og terrorgrupper i en rekke land. […] I Colombia har kampen om jord til å dyrke kokabusker ført til fordriving av dem som bodde der, særlig i grenseområdene. Urfolk og afrokolombianere rammes hardest.
– I mange land i Mellom- og Sør-Amerika er vold knyttet til narkotrafikk en direkte årsak til at mennesker fordrives. Mange av dem som flykter, er mindreårige som flykter fra vold og tvangsrekruttering fra kriminelle gjenger.
– Fra «Narko, krig og fordriving», en reportasje av Sissel Henriksen i Klassekampen torsdag 17. november 2016, side 18-19.

Les videre