Home/Temaer/Synd/Stoffmisbruk – 1/Stoffmisbruk – 2
Stoffmisbruk – 2 2017-07-20T22:21:00+00:00

Synd

En egoistisk virkelighetsflukt

Stoffmisbruk – 2

Cannabis og alkohol er ikke helsekost, men rusgifter, mest skadelig for unge. De indirekte skadene er ofte fraværende i debatten. Rusmidler, uansett om de er lovlige eller ikke, bedrer heller ikke foreldrekompetansen eller foreldres tilgjengelighet. Man blir fjern, som cannabismisbrukerne så treffende uttrykker det.
Bruk av rusmidler kan sies å være en form for egoistisk, kjemisk basert lykkeonani. Eller mer presist: bio-kjemisk-psyko-sosio-kulturell manipulasjon. […] Ingen blir bedre far, pilot eller tankbilsjåfør av å bruke alkohol eller cannabis, enten det er lovlig eller ulovlig.
— Fra «Legalisering gir mer rus», et debattinnlegg av Jan Bøhle, ansatt i Bufetat, Aftenposten onsdag 8. april 2015, del 2, side 12.

Flere og flere er begynt å få øynene opp for sammenhengen mellom stoffmisbruk og alvorlige psykiske lidelser.

Jeg har brukt flere år av mitt yrkesliv til å undersøke rusmiddelbruk hos personer med alvorlig psykisk lidelse. Jeg er ikke i tvil om at cannabis kan bidra til psykiske helseproblemer. Cannabis øker risikoen for å få psykose. Psykose er en samlebetegnelse på psykiske lidelser der det er virkelighetsbrist. Symptomene kan være hallusinasjoner, vrangforestillinger og forstyrret tenkning.
Schizofreni er en alvorlig form for psykose. Tidlig cannabisdebut og høyfrekvent bruk øker faren for schizofreniutvikling hos sårbare personer. Sårbarheten kan ligge i genene og i miljømessige forhold. Det er derimot faglig usikkerhet om hvor stor faren for schizofreniutvikling er hos personer uten spesiell sårbarhet. Dette er vanskelig forskning fordi det er så mange faktorer som kan spille inn i utviklingen av psykisk lidelse. Men hvorfor gamble med en kjent risikofaktor, for hvem av oss vet tidlig i tenårene hvilken sårbarhet for alvorlig psykisk lidelse vi har med oss? Regelmessig cannabisbruk er også assosiert med økt risiko for angst og depresjon. Cannabis svekker kognitive evner, det vil si skoleprestasjonene hos de unge blir dårligere ved jevnlig cannabisbruk. I dagens kunnskapssamfunn er dette et dårlig kort å sitte med. Gjentatt cannabisbruk i ungdommen kan resultere i langvarige forandringer i hjernefunksjon som kan gi negative følger for prestasjoner i utdanning, arbeid og sosialt liv (Volkow et al. The New England Journal of Medicine June 5, 2014).
Fra «Cannabisdiskusjon på villspor», et debattinnlegg av Valborg Helseth, lege, spesialist i psykiatri, ph.d., Aftenposten mandag 21. desember 2015, del 2, side 12.