Home/Temaer/Synd/Prostitusjon – 1/Prostitusjon – 2
Prostitusjon – 2 2017-03-13T16:06:32+00:00

Synd

Mektige profitører står ofte bak

Prostitusjon – 2

Prostitusjon er ikke «arbeid», prostitusjon er vold. Legalisering av prostitusjon fører til utvidelse av menneskehandelen og øker antallet ofre for seksuell utnyttelse.
I Norge og Sverige kriminaliseres kjøperne, ikke de prostituerte. Denne modellen har vist seg meget vellykket. Den har også bidratt til å endre holdningen til prostitusjon.
— Fra «Vi er flere, Amnesty!» et debattinnlegg av Gunhild Ramm Reistad, Oslo Kvinnesaksforening, Klassekampen onsdag 26. august 2015, side 18.
Amnesty Internationals vedtak tirsdag om å gå inn for avkriminalisering av både kjøp og salg av sex, «samt omkringliggende eller tredjepartstjenester» har ikke uventet møtt sterk motstand, også her i Norge.
Av de norske partiene er det bare Frp som omfavner vedtaket, og kvinnebevegelsen raser.
«Det er ingen logikk bak argumentet om at man for å beskytte dem som utnyttes, må avkriminalisere dem som utnytter», sier Tania Bien Aime, direktør i Koalisasjonen mot menneskehandel med kvinner (CATW), til NTB.
CATW har i debatten blant annet vist til en studie fra 2012, som avdekker vekst i menneskehandel i land der prostitusjon er lovlig.
— Fra «Retten til å selge seg», en kommentar av Sissel Henriksen, journalist, Klassekampen fredag 14. august 2015, side 15.
I Trondheim gikk Amnesty i 8. mars-tog. Det stemte liksom ikke helt. Å tillate sexkjøp gjør hundretusener til slaver. En menneskerettsorganisasjon som støtter dette, bør ikke gå i tog. […] På sin egen nettside konkluderer Amnesty med at «Det er ingen bevis som tyder på at avkriminalisering av sexarbeid resulterer i mer menneskehandel.»
Nei vel?
Hva med rapporten «Does legalized prostitution increase human trafficking?» (London School of Economics, LSE, 2012.) Rapporten har med data fra 150 land. Forfatterne refererer blant annet tall fra Sverige, Danmark og Tyskland. Sverige kriminaliserte sexkjøp i 1999. Samme år avskaffet Danmark forbudet mot prostitusjon. Tyskland, som allerede hadde lovlig prostitusjon, gikk ett skritt lenger, og tillot halliker og bordeller i 2002. Hva viser sammenligningene? I Sverige var det omkring 2 500 prostituerte i 1999. I 2002 hadde tallet falt til 1 500. Tyskland, med ti ganger så mange innbyggere, hadde 150 000. Det betyr at Tyskland har ti ganger så mange prostituerte per innbygger som Sverige.
Minst like forstemmende er tallene for menneskehandel (trafficking). Mens Sverige anslås å ha hatt 500 ofre for menneskehandel i 2004, hadde Danmark 2250 og Tyskland 33 000. Både Danmark og Tyskland hadde dermed seks ganger så mange ofre for menneskehandel per innbygger som Sverige.
Forfatterne presiserer at det hefter usikkerhet ved mange av tallene, og at det er et stort behov for videre forskning. Likevel er de ikke i tvil om konklusjonen: Lovlig sexkjøp fører til økt menneskehandel.
– Fra «Hvor ble du av, Amnesty?», en reportasje ved Albert H. Collett, informasjonsmedarbeider ved NTNU, Klassekampen lørdag 19. mars 2016, side 30.