Synd

Overgrep mot barn

Pedofili

Da en 14-årig jentes mor hørte hva datteren skulle ha vært utsatt for, gikk hun til politiet. Det ble startskuddet for en gigantisk politioperasjon over hele landet. […] Påtaleleder Gunnar Fløystad […] sier også at det ikke dreier seg om ett samlet anslag mot et miljø i én sak, men om et kompleks av nettverk og overgrepssaker.
51 personer er involvert i sakene. Alle er menn, og politiet opplyser at disse «er fra alle samfunnslag», men at mange har høy utdannelse og god IT-kompetanse. Blant annet er det snakk om en jurist, en førskolelærer, ingeniører og studenter. Ifølge NRK er også to politikere blandet inn i saken.
20 er pågrepet, av disse er 16 varetektsfengslet.
– Fra «51 personer avslørt i overgrepsaksjon», en reportasje i Aftenposten mandag 21. november 2016, side 1 og del 1 side 4-5.