Home/Temaer/Synd/Pedofili
Pedofili 2017-04-03T00:08:20+00:00

Synd

Overgrep mot barn

Pedofili

Da en 14-årig jentes mor hørte hva datteren skulle ha vært utsatt for, gikk hun til politiet. Det ble startskuddet for en gigantisk politioperasjon over hele landet. […] Påtaleleder Gunnar Fløystad […] sier også at det ikke dreier seg om ett samlet anslag mot et miljø i én sak, men om et kompleks av nettverk og overgrepssaker.
51 personer er involvert i sakene. Alle er menn, og politiet opplyser at disse «er fra alle samfunnslag», men at mange har høy utdannelse og god IT-kompetanse. Blant annet er det snakk om en jurist, en førskolelærer, ingeniører og studenter. Ifølge NRK er også to politikere blandet inn i saken.
20 er pågrepet, av disse er 16 varetektsfengslet.
– Fra «51 personer avslørt i overgrepsaksjon», en reportasje i Aftenposten mandag 21. november 2016, side 1 og del 1 side 4-5.

I over 30 år har jeg jobbet med seksualitet og seksuelle overgrep mot barn og unge. Jeg ble oppgitt da jeg leste kronikken i gårsdagens Kalssekampen, hvor forfatteren opprettholder myten om at pedofili er en legning.
Pedofili er ingen legning. Man er ikke født til å begå seksuelle overgrep mot barn, når man er voksen. […] Overgripere er pedoseksuelle, de kan rette sin seksualitet mot barn, noen sier at de føler at seksualiteten er på avveie. Ikke alle som har seksuelle følelser mot barn, uttrykker sine følelser overfor barn.
Jeg har siden 2003 jobbet ved Institutt for klinisk sexologi, der vi blant annet jobber med seksualovergripere og de som har begått seksuelle overgrep mot barn og unge. Det er for øyeblikket omtrent 70 som går i terapi hos oss nå. Overgriperne er ofte relasjonsskadde, med tilknytningeskader, traumer de ikke har bearbeidet. De fikk neppe nok omsorg og kjærlighet, og ble ofte ikke sett av omsorgspersonene sine. […] Om vi gir barnet vårt gode oppvekstvilkår, møter det med forståelse, kjærlighet og omsorg, forteller at vi er glad i dem og hjelper dem om de opplever vonde ting, vil de naturligvis ikke som voksne lokke, lure og manipulere barn til å delta i seksuelle aktiviteter som barn ikke er modne til, og ikke vil og ikke skal delta i.
Seksuelle overgripere bagatelliserer og bortforklarer, de vet at det de gjør, er galt, når de truer med konsekvenser det kan få om barnet sier det til noen.
– Fra «Pedofili er ikke en legning», en artikkel av Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning,  Klassekampen lørdag 18. mars 2017, side 45.