////Kollektiv synd – 8 – inngrodd
Kollektiv synd – 8 – inngrodd 2017-08-24T22:31:43+00:00

Synd

Hvordan synd kan prege ikke bare individer, men hele grupper av mennesker

Kollektiv synd – 8 – inngrodd

Hvor inngrodd kollektiv synd kan være i samfunnet, ser vi tydelig i holdningen blant dem som sitter med makten.

— Vi politikere er pingler, sier Olaug Bollestad, KrFs helsepolitiske talsperson.
— Vi tør ikke ta innover oss at alkohol er en stor utfordring. Det er advarselmerker på røyk og snus, men alkohol blir en hellig ku.
Bollestad er bekymret for helseskadene folk pådrar seg ved misbruk av alkohol, og at gravide og sjåfører drikker.
— Regeringen har kommet med gode tiltak for dem som har rusproblemer, men vi må også lage tiltak og forebygge, sier hun.
Da trengs det merking med informasjon om alkoholvarens innhold av energi, sukker, salt og fett. Og aller helst advarsel til gravide og sjåfører, mener Bollestad.
— Men så vil regeringen vente til det er utredet i EU. Jeg lurer på hvorfor vi ikke kan gå først ut og utfordre EØS-systemet, slik vi gjorde med røykeforbudet, sier hun.
I 2010 oppfordret Verdens Helseorganisasjon stater til å styrke tiltak for å redusere helseproblemer relatert til alkohol.
— Ruth Grung fra Arbeiderpartiet er enig i at norske politikere er feige. Hun sier alkohol har vært en hellig ku og et ikke-tema i hennes parti.
— Ingen har turt å ta i det. Samtidig vet vi at alkohol ofte er inngangen til at folk får problemer med avhengighet av andre stoffer, sier Grung. […] Tirsdag ble hun [Bollestad] skuffet da Stortinget stemte ned et forslag om å merke alkoholholdige varer.
Fra «Mener alkohol er en hellig ku for politikerne», en artikkel av Silje Rognsvåg i avisen Dagen torsdag 19. februar 2015, side 4-5.