Home/Temaer/Synd/Kollektiv synd - 1/Kollektiv synd – 3
Kollektiv synd – 3 2017-01-31T02:46:07+00:00

Synd

Hvordan synd kan prege ikke bare individer, men hele grupper av mennesker

Kollektiv synd – 3

Også Enhetslæren forkynner at det ikke bare er vår egen frelse vi bør være opptatt av. Mer enn å ville skaffe seg selv en plass i himmelen, bør man gå inn for å hjelpe sine medmennesker til et bedre liv. Nøkkelen er å lære seg å leve for andre, dvs. for sin familie, sin slekt, det større samfunn og verden generelt. Det er en slik livsstil som hjelper en til en livsholdning som er naturlig i de høyere regioner i det hinsidige.

Når han står overfor Guds kjærlighet, kan selv ikke Satan anklage Gud for å forsøke å frelse menneskeheten. Det er ingen regel som sier at man ikke kan tilgi den som angrer på grunn av sine foreldres kjærlighet. På grunn av et slikt hjerte kommer til og med helvete nødvendigvis til å bli befridd. Det er veien til en sann sønn eller datter som tjener sine foreldre hengivent med kjærlighet og respekt, ikke sant? I Enhetskirken snakker vi derfor til og med om å befri helvete. Hvorfor det? Det er fordi Gud er et slikt vesen. (Fra en tale Sun Myung Moon holdt 10. september 1972, sitert fra skriftsamlingen Cheon Seong Gyoeng, 2005- versjonen)

Sannheten Enhetskirken forfekter, representerer ikke en invasjon. Tvert imot har den som mål å gi frelse og bringe folk opp på et høyere nivå. Vi må befri dem. Vi må befri alle mennesker. Vi står frem som talsmenn for frigjøring. Ved at den åndelige og den fysiske verden blir forent, skal vi befri Gud. (Fra en tale Sun Myung Moon holdt 1. september 1987, sitert fra skriftsamlingen Cheon Seong Gyeong, 2005-versjonen)

Jeg drømmer ikke engang om å bli rost og tatt varmt imot. Enhetsbevegelsens lære dreier seg om å la bevegelsen ofre seg for å frelse folket og etter å ha frelst et folk frelse menneskeheten. Etter å ha frelst menneskeheten må vi befri himmelen og jorden og etter hvert Gud. Gud investerer på nytt alt han vinner tilbake, og håper dermed på en enestående verden på et høyere nivå, og som er fullstendig befridd fra resultatene av syndefallet. Han håper på en stor folkevandring mot himmelriket. (Fra en tale Sun Myung Moon holdt 14. februar 1992, sitert fra skriftsamlingen Cheon Seong Gyeong, 2005-versjonen)

Det er ikke bare min egen synd jeg må betale for. Individet blir påvirket både positivt og negativt av de sosiale grupper man tilhører, det være seg familie, slekt, nasjon, sosial klasse, politisk parti, osv. Derfor er det viktig å ta et oppgjør med de negative sider ved disse gruppene og den kollektive synd de representerer. Man har et sosialt ansvar.

I samfunnet i dag hører man ofte at alt er mulig, at idealene er oppnåelige. Og reklameindustrien spyr ut bilder av unge mennesker med «idealkropper» og et «ideelt utseende». Det er klart mange blir påvirket av dette. Og det blir vanskelig å leve med ens eget uperfekte jeg når det overalt blir hevdet at det perfekte er innenfor rekkevidde. Da føler unge lett skam og hjelpeløshet og begynner å tro at noe er galt med en. Da blir man veldig sårbar. Nettopp derfor er det viktig å forstå samfunnet rundt oss, alt presset vi blir utsatt for, og hvilke krefter det er som står bak presset. Da blir begrepet kollektiv synd viktig å få med seg.

Les videre