////Homoseksualitet – 5
Homoseksualitet – 5 2017-03-14T18:17:26+00:00

Synd

En synd blant mange synder

Homoseksualitet som synd – 5

Ifølge Paulus er det ikke en eneste en som er uten synd; vi er alle syndere og har alle i oss tilbøyeligheten til å gjøre det onde. Å føle seg «skitten, syndig og ond», slik Pedersen-Eriksen gjør, er derfor noe vi alle gjør innimellom. Hun hevder at det er kirken som får henne til å føle seg slik. Erfaringen til millioner av troende er imidlertid at det er synden vi selv begår, eller det onde vi selv gjør, som får oss til å føle oss syndige. Hele livet må troende overvinne sin syndige, onde natur, ikke akseptere det som noe godt eller som «det mest fantastiske i verden». Det er jo unektelig en litt rar holdning hos en som søker på en prestestilling. Man kan nesten lure på om media og militante homoaktivister er i ferd med å hjernevaske oss vanlige syndere til å tro at vi ikke er syndige.

Språk kan brukes til å utøve makt. den nye ekteskapsloven er et redskap for å indoktrinere vårt folk i en ny «frigjort» kjønnsideologi.
– Fra «KrFs ekteskapsbrudd», et debattinnlegg av Jon Kvalbein, pedagog, redaktør og skribent, Vårt Land lørdag 2. juli 2016, side 35.

Hvor militant media er blitt, ser vi i en overskrift i Aftenposten 10. april 2015, der en biskop som ikke ville ordinere en lesbisk som prest, ble anklaget for å skape avsky for kirken. Den homoseksuelle artisten Tooji skapte avsky blant kristne over hele Norge ved å bruke Frogner kirke til innspilling av en pornografisk sex-video med homosex foran alteret. Da kunne du knapt lese en eneste kritisk kommentar i samme avis. Saken ble lenge ikke nevnt. Etter hvert ble det fremhevet hvor modig Tooji var. Artisten hevdet at å elske er en menneskerett, og at menneskerettigheter må gå foran religion. Og i beste intolerante homofascistiske stil føler han selvsagt også at han som homoseksuell aktivist har all rett i verden til å krenke religion, men at religion ikke har rett til å si noe kritisk om homofile. Den samme Tooji ble for øvrig også valgt av Aftenposten som den ene av to jurymedlemmer som skulle dømme i en skrivekonkurranse avisen inviterte til sommeren 2015 for barn og ungdom mellom 13 og 21 år med tema «Hva er moderne kjærlighet?» En av de første sakene Aftenposten kjørte fram etter lokalvalget 14. september 2015, var hva slags syn Shoaib Sultan, Miljøpartiet de Grønnes ordførerkandidat i Oslo, hadde på homoseksualitet. Saken ble dekket med flere store artikler i nettutgaven og en helsidesreportasje i papirutgaven 17. september. Politisk kommentator Thomas Boe Hornburg demonstrerer tydelig avisens intoleranse i artikkelen «Kommentar: Sultan skylder fortsatt svar» i nettutgaven 16. september: «Det er opplagt at Oslo ikke kan ha en ordfører som mener homofili er synd. […] Sultan skylder svar på hva slags problemer homofile eventuelt kan skape […].»

Selv lever jeg greit med at mennesker i vårt mangfoldige samfunn lever annerledes enn jeg mener er rett. For meg handler dette om toleranse. Derfor er det urovekkende at en ny type intoleranse begynner å bre om seg: Mange tåler ikke at andre har en annen mening enn flertallet når det gjelder homofili.
— Fra «Vi som synder», et debattinnlegg av Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, Aftenposten lørdag 19. september 2015, del 2 side 3.
2007 var Shoaib Sultan generalsekretær i Islamsk Råd Norge. Da uttalte han at homofili er synd fordi det står i Koranen. Nå er den samme Sultan MGDs ordførerkandidat i Oslo og presses til å erklære offentlig at homofili IKKE er den synd det var for åtte år siden. Og når han det gjør, ja, så trekkes ektheten hans i tvil. […] I vår norske samtid ser vi heldigvis ut av et liberalt tidsvindu. […] Det er aldeles strålende, men ikke hvis det følges av en forakt for dem som nekter å godta de dominerende samfunnsstrømninger.
Dessverre dukker det litt for ofte opp eksempler på slik intolerant toleranse: Med lovendring i hånd, og støtte fra LO ville en Ap-statsråd for få år tilbake tvinge motvillige trossamfunn til å ansette homofile. Frelsesarmeen ble truet med sanksjoner da den nektet å akseptere at en av dens offiserer levde sammen med en av samme kjønn. Og ledende politikere ville frata lille Misjonsforbundet statsstøtte da det ikke ville akseptere medlemmer som var «praktiserende homofile».
— Fra «De rettroendes makt», en kronikk av redaktør Harald Stanghelle, Aftenposten mandag 21. september 2015, del 2 side 3.