Home/Temaer/Synd/Homoseksualitet – 1/Homoseksualitet – 4
Homoseksualitet – 4 2017-03-14T18:04:05+00:00

Synd

En synd blant mange synder

Homoseksualitet som synd – 4

I dag er det ganske mange som mener at homoseksualitet ikke er synd. Et typisk eksempel på dette er en lesbisk teologistudent, som står fram i en artikkel i Aftenposten 6. april 2015: «— Jeg tviholder på mitt kall som prest, og jeg er bombesikker på at min kjærlighet til Sigrunn ikke er synd. Snarere tvert i mot, det er det mest fantastiske i verden, skriver Hanne Marie-Eriksen.» Hun skriver videre: «Å få et nei basert på min legning, det er bare vondt. De får meg til å føle meg skitten, syndig og ond.» Det som likevel får henne til å fortsette å søke på prestejobber, er at hun blir heiet fram av likesinnede. Her er det tydeligvis de som skal forandre troen; vanligvis er det jo troen som forandrer oss. Som vi vet, har det lenge pågått en kampanje for å få endret kirkens syn på homofili. Det kan virke som at holdningen blant militante homofile er at hvis kirken ikke slutter å stemple homoseksualitet som synd, så infiltrerer vi kirken og sørger for at den skifter standpunkt. Som om det av den grunn ikke er en synd lenger. Man skal for all del ha anerkjennelse.

Homofile handlinger er og forblir synd. Det kan intet vedtak i noe menneskelig organ endre på. Uansett hvor mye den forsamlingen som vedtar vigsel av homofile kaller seg et kirkemøte.
Et homofilt ekteskap vil aldri bli noe ekteskap i kristen forstand. Selv om det foreligger en prestelig velsignelse og en håndspåleggelse. Det blir tomme fraser. En handling som viser ringeakt mot Guds ord. En syndenes velsignelse.
– Fra «Syndenes velsignelse», dagens leder i avisen Dagen fredag 25. september 2015, side 2.

 

Jesus vil aldri innsette en ufrelst person til en lederoppgave i sin menighet. Der er plass for alle mennesker å komme til Jesus, «kom som du er», heter det. Men skal du ha en lederoppgave i Guds menighet, er det en standard av hellighet og renhet.
Bibelen er helt entydig på at homofil praksis er synd i Guds øyne. Homokampen oppstår når homofile aktivister går til kamp for å få kirkelige stillinger, og søker å mobilisere medier, politikere og andre samfunnsaktører til å støtte deres krav eller «rettigheter».
Disse aktivistene, som utgjør an mindre gruppe av homofile, viser ingen respekt for religionsfriheten i vårt land og kirkens rett til å styre sitt eget hus. Det samme gjelder kristne privatskolers rett til å ansette medarbeidere som lever etter Bibelens lære.
– Fra «Hva handler homokampen om?», et debattinnlegg av Per Arne Åkenes, Folkestad, avisen Dagen 9. september 2015, side 20.

Også i Den katolske kirke skal det være mange homofile prester, noe de utrolig mange overgrepene på unge gutter jo kan tyde på.

Les videre