////Homoseksualitet – 3
Homoseksualitet – 3 2017-03-14T17:55:57+00:00

Synd

En synd blant mange synder

Homoseksualitet som synd – 3

Talsmenn for likekjønnet ekteskap hevder at en kirke diskriminerer homoseksuelle når den ikke vil velsigne deres kjærlighet, til tross for at kirken hevder at det er kjærlighet som er størst av alt. Men hva da om en mann vil få sin kjærlighet til to kvinner velsignet av kirken?

Kjærlighet er et kjerneord i Skriften. Men når slagordet «Størst av alt er kjærligheten» brukes som argument for å se bort fra Skriftens konkrete veiledning, har man løsrevet kjærligheten fra sammenhengen den må stå i for at vi kan forstå den rett.
Uten den bibelske helheten kan ordet tømmes for innhold og bli et hylster enhver kan legge i det man selv mener. Kjærligheten er størst, men bare sammen med troen og håpet.
Jesus radikaliserer kjærligheten gjennom hans nye bud om å elske også fienden. Jesu liv og ord utelukker at vi selvrettferdig opphøyer oss over andre, avviser eller utestenger mennesker. Men Jesus viser oss tydelig at å elske vår neste ikke omfatter å elske og anerkjenne synden. I så fall lukkes veien til tilgivelsen og hele grupper av mennesker stenges ute fra et fornyet fellesskap med Gud. Kan det virkelig være kjærlighet når syndenes tilgivelse blir omgjort til tillatelse?
— Fra «Kirkevalg og kjærligheten», et debattinnlegg av Sverre Langeland, Helge Unneland, Audun Aase, Joachim Grün, ledergruppen i Johanneskretsen, Vårt Land tirsdag 8. september 2015, side 17.

Her er det viktig å forstå at alle mennesker er syndere. Homoseksuelle påstår av og til at det er fordømmende å si at homofili er synd. Her må vi imidlertid huske på at det er mange former for synd. Sier vi at homoseksualitet ikke er synd, skal vi da også si at andre former for synd ikke er synd?

Med rette har homofilispørsmålet vært mye debattert de siste tiårene. Skriften bruker meget sterke ord der denne synden leves ut og tillates i et samfunn (se f.eks. Rom 1:18ff). Samtidig er det viktig å huske at han som har sagt at homofilt samliv leder til fortapelsen, han har også sagt at pengegriskhet, baktalelse og tyveri leder i fortapelsen (1.Kor 6:9f). Han har sagt at utukt, fiendskap, trette, misunnelse, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier og annet slikt også leder i fortapelsen (Gal 5:19ff). Bibelen sier at de som gir slike og andre synder rom og ikke lever i en daglig omvendelse og kamp mot synden, går fortapt.
Det er ikke lett å leve med en homofil legning, og samtidig ville leve rett etter Guds ord. Det fører til forsakelse og vil kunne oppleves som et amputert liv. Men slik er det med all synd, ikke bare homofili. I så måte står ikke homofili i noen særstilling.
Fra «Homofili og Bibelens tale om synd», en kronikk av Konrad Fjell, lærer Bibelskolen på Fossnes, avisen Dagen mandag 27. april 2015, side 3.

Men vi bør ikke si at noe er en synd, på en dømmende måte. Det er ikke opp til oss å dømme. En slik holdning finnes imidlertid ikke i islamske lover.

Les videre