///Homoseksualitet – 1
Homoseksualitet – 1 2017-08-25T18:57:11+00:00

Synd

En synd blant mange synder

Homoseksualitet som synd – 1

Homobryllup

I de hellige skriftene i jødedom, kristendom og islam hører sex hjemme i ekteskapet mellom mann og kvinne. Ekteskapet anses for å være innstiftet av Gud som en del av hans skapelsesordning. Det er nettopp innen ekteskapet man setter barn til verden og oppdrar dem. Sex med andre enn ens ektefelle forstyrrer ens forhold til Gud og ødelegger den sosiale orden, og er derfor noe som bør straffes.

Koranen beskriver homoseksualitet som synd, f.eks i Koranen 7,80-84: «Og Lot, da han sa til sitt folk: ‘Vil dere bedrive denne skjendighet? Ingen i verden har gjort dette før dere? I begjær går dere til menn fremfor kvinner. Dere er i sannhet et folk som går over grensen.’ […] Og så lot Vi det regne ned over dem. Se, hva enden ble for synderne!» Disse versene er lånt fra Bibelens beretning om Sodoma og Gomorra. Islam er ikke bare sterkt imot homoseksulitet. Ifølge sharialovene er det en motbydelig form for utukt, som bør straffes med døden. Muslimske lærde har alltid hevdet at det var på grunn av all homoseksualiteten der at Allah lot det regne svovel over Sodoma.

I buddhismen er den tredje av de fem forskriftene at man skal avstå fra upassende seksuell atferd (utukt). For munker gjelder dette alle slags seksuelle forhold. Seksualitet generelt er noe som må tøyles, slik at det ikke forstyrrer ens indre ro. Også baha’i-troen og Mormonerkirken advarer mot homoseksualitet.

[…] at kirkesamfunnet Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt Mormonerkirken, denne måneden klargjorde synet på samlevende homofile og deres barn: Likekjønnet ekteskap og partnerskap sees nå på som en forsakelse av troen, og medlemmer som lever i likekjønnet ekteskap kan dermed nektes kirkelige handlinger, melder Reuters.
I tillegg kan ikke barn som lever sammen med likekjønnede bli døpt før de er 18 år, og da må de ta avstand fra homofilt samliv.
Fra en artikkel av Erlend Friestad i Vårt Land fredag 20. november 2015, side 15.
Bibelen er klar på at mennesket er ment til å leve sammen som mann og kvinne. Påstanden om at Bibelen ikke omtaler homofili i det hele tatt er helt feil. Det står bl.a.: «Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød.» (Mark 10,6-8).
Ekteskapet er Guds oppfinnelse og dermed er det Guds regler som gjelder. Vi kan ikke endre spillereglene for Guds oppfinnelse. Det er ikke vår rett.
Som kristen har jeg valgt å sette Bibelen som min lov. Hadde jeg hatt en homofil livsstil, hadde jeg syndet, fordi jeg hadde brutt med reglene jeg har sagt at jeg vil følge.
— Fra «Derfor er jeg imot kirkelig vielse av homofile», et innlegg av Maria Jacobsen (20) på Si;D-siden i Aftenposten onsdag 12. august 2015, del 2, side 15.