Home/Temaer/Synd/Fri sex - 1/Fri sex – 3
Fri sex – 3 2017-02-06T00:47:38+00:00

Synd

Sex løsrevet fra ekteskapet fører til kaos

Fri sex – 3

De siste tiårene har synet på sex forandret seg radikalt. Det som startet denne revolusjonen, var løsrivelsen av sex fra ekteskap og forplantning. Selvsagt bidro moderne prevensjonsmidler til utviklingen. Skiller man sex fra ekteskapet, blir lett lystopplevelsen det viktigste. Når sex ikke er forbeholdt gifte par, kan selvsagt hvem som helst nyte det med hvem de selv vil. Dette er kjernen i fri sex-begrepet. Da blir det vanskelig å begrunne normer og restriksjoner. Det blir til og med vanskelig å begrunne at bare visse former for sex er naturlig.

Som den norske psykologen Peder Kjøs påpeker, kan en fri sex-kultur lett virke tiltrekkende på personer med avvikende personlighet:

En studie av medlemmene i en amerikansk sexklubb på 1980-tallet viste at en tredel av disse hadde avvikende personlighet, særlig i retning av hypomani, altså at de hadde uvanlig lite hemninger. Av dem som ikke viste klare tegn på avvik på personlighetstesten, viste resultatene at en tredel svarte defensivt og overdrev hvor normale de var.
Et mindretall av medlemmene var rusmisbrukere eller hadde ulike seksuelle problemer.
– Fra en artikkel av Peder Kjøs, psykolog, i Klassekampen fredag 26. august 2016, side 28-29.

I en fri sex-kultur kan homoseksuelle hevde at de er blitt diskriminert og påført skyldfølelse. Homoaktivister påstår at homosex er like naturlig som andre former for seksuell utfoldelse. Og hva med polyamorøse forhold, der flere enn én partner er involvert. Er ikke det også like naturlig?

Dersom det eneste poenget med sex er lystopplevelsen, er det ingen logisk grunn til at sex skal være et privilegium for mennesker som er tiltrukket av det motsatte kjønn. At en gir dette forholdet en spesiell betydning, henger jo sammen  med at det er gjennom  dette forholdet barn blir til. Er dette uvesentlig, må det jo også være akseptabelt også med andre former for seksuell utfoldelse. Til dette kom at den allmennkulturelle avvisning av homofili som unaturlig etter hvert ble vendt til skyldfølelse overfor de homofile for urettmessig diskriminering. Det ble derfor viktig med tiltak som motvirket denne ubalansen, og vi fikk lovgivning mot diskriminering og juridisk anerkjennelse av homofile partnerskap, fra 2009 også homofile ekteskap.
– Fra «Selvmotsigelse eller nødvendig tilpasning?», en kronikk av Knut Alfsvåg, professor ved VID vitenskapelige høgskole, studiested Misjonshøgskolen, avisen Dagen mandag 23. januar 2017, side 18-19.

Derfor fører løsrivelsen av sex fra ekteskap og forplantning til et anarki av samlivsformer.

Les videre