Home/Temaer/Synd/Fri sex – 1
Fri sex – 1 2017-06-30T16:28:56+00:00

Synd

Sex uten dens tiltenkte åndelige dimensjon

Fri sex 1

Utenomekteskapelig sex, eller fri sex, var selve ursynden, den første synd som ble begått av oss mennesker, da menneskets historie knapt var kommet i gang. Derfor vil en slik synd bli den siste som mennesket overvinner. Som Sun Myung Moon sier:

Vi står nå overfor et alvorlig ungdomsproblem. Da Adam og Eva falt på grunn av utukt som de begikk i det skjulte i sin ungdom i Edens hage, plantet de dermed spiren til fri sex. Vi er derfor garantert å høste fruktene nå i denne innhøstningstiden som historiens siste dager representerer. Dette skjer i form av en bølge av fri sex, som sprer seg blant unge over hele verden.
Satan kjenner den frelsesstrategien som Gjenkomstens Herre følger i vår tids siste dager. Sentrert om Guds sanne kjærlighet frelser Gjenkomstens Herre alle mennesker fra den falne sfære de har sunket ned i, slik at de kan få del i en sfære av absolutt kjærlighet. Satans standardutgave av kjærlighet er fri sex. Det var med denne formen for kjærlighet han fikk Adam og Eva til å falle. Gjennom fri sex blir derfor hele menneskeheten utsatt for et sterkt press, slik at hele verden kaster klærne og blir ledet bortover dødens vei. Hele menneskeheten må gå gjennom dette i historiens siste dager, ettersom alle mennesker nedstammer fra erkeengelen (Lucifer). Menneskeheten i dag er etterkommere av Adam og Eva, som falt og ble del av en sfære under Satans herredømme. Med et majestetisk utseende insisterer derfor Satan, selv foran Gud, på at han har mandat til å dirigere alle menn og kvinner i vår verden som han selv vil.
— Fra «På sporet etter universets opprinnelse», en tale Sun Myung Moon holdt i Washington DC, USA, 1. august 1996.

– Freud overfokuserte på seksualitet og la grunnlaget for den seksuelle frigjøring. Han benektet objektiv moral og mente i stedet at moralen kunne være basert på våre egne følelser, at vi kunne gjøre det vi selv hadde lyst til, fortsatte han [professor emeritus i medisin, Kjell J. Tveter].
– Fra «– Kristne må avsløre tankebygningene», en artikkel av Tor-Bjørn Nordgaard i avisen Norge IDAG nr. 26-2017, fredag 30. juni 2017, side 29.