////Alkohol og seksuelle tilnærmelser
Alkohol og seksuelle tilnærmelser 2017-08-25T19:48:39+00:00

Synd

Ingen blir et bedre menneske av å bruke alkohol

Alkohol og seksuelle tilnærmelser

Vi ser at en form for synd lett fører til andre. Drikking og festing fører for eksempel lett til sex-trakassering.

Fire av ti kvinner har opplevd at berusede menn har kommet med uønskede seksuelle tilnærmelser eller følt seg direkte truet av en beruset mann det siste året.
Tallet kommer fram i en undersøkelse som er utført av Respons Analyse for alkovettorganisasjonen Av-og-til.
– Slutt å plage damer når du har drukket. Fylla har aldri skylda, er Kari Randens klare oppfordring til menn som ikke klarer å kontrollere seg etter å ha drukket for mye. Hun er daglig leder i Av-og-til. Undersøkelsen viser at hele 29 prosent av norske kvinner mellom 18 og 34 år i løpet av de siste tolv månedene har opplevd at berusede menn har gått over streken og kommet med uønskede seksuelle tilnærmelser. 14 prosent svarer at de har følt seg direkte truet av en beruset mann.
– Fra «Mange kvinner plages av berusede menn», en NTB-artikkel i Dagsavisen fredag 10. mars 2017, side 15.

Hele 45 prosent av alle jenter mellom 15 og 20 år opplyser at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet når de har vært sammen med jevnaldrende og det har blitt drukket alkohol.
16 prosent av guttene i denne alderen har blitt utsatt for det samme.[Mina] Gerhardsen [generalsekretær i Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan] ser en klar sammenheng mellom den omfattende sex-trakasseringen og ungdommens bruk av alkohol.
– Den norske festkulturen er basert på fyll. I gjennomsnitt begynner norske ungdommer å drikke når de er 15 år. Vi vet at unge er mer sårbare enn eldre når de drikker. Ved inntak av alkohol kan de miste dømmekraft og impulskontroll. De vanlige sperrene forsvinner. Samtidig er det stor aksept for å oppføre seg annerledes når man drikker, sier Gerhardsen.
Konsekvensen er at festlige lag blir alt annet enn dét for svært mange tenåringer, som ofte er mindreårige. […] Hun setter drikkekulturen i direkte sammenheng med enkel tilgang på alkohol, selv for dem som er mange år unna å kunne kjøpe øl, vin og sprit på lovlig vis.
– Hver tredje dagligvarebutikk selger øl til mindreårige. Hver fjerde mellom 15 og 17 år har kjøpt alkohol gjennom sosiale medier. Fire av ti mellom 15 og 20 år i Oslo har kjøpt fra de såkalte sprittaxiene, ramser Gerhardsen opp.
– Fra «Til kamp mot ungdomsfylla», en reportasje ved Tor Sandberg i Dagsavisen torsdag 6. juli 2017, side 1 og 8-9.