Home/Temaer/Religion og vitenskap/Samarbeid mellom religion og vitenskap
Samarbeid mellom religion og vitenskap 2017-02-08T22:04:00+00:00

Religion og vitenskap

Vitenskapen kan bare konstatere det som er, ikke det som burde være

Samarbeid mellom religion og vitenskap

Vitenskap og religion
Det er et behov for samarbeid mellom religion og vitenskap. Pave Johannes Paul II så dette:

«Vitenskap kan rense religionen fra feiltagelser og overtro. Religionen kan rense vitenskapen fra avgudsdyrkelse og falske absolutter.»

Også Einstein forsto at religion og vitenskap trenger hverandre. Han sa:

«Vitenskap uten religion er lam; religion uten vitenskap er blind.»

Ofte oppstår det en konflikt mellom vitenskap og religion fordi de religiøse skriftene ikke blir forstått godt nok, eller fordi vitenskapelige studier er utilstrekkelige.

Enhetslærens syn er at

«religion og vitenskap har vært midlene mennesket har brukt for å finne sannheten og overvinne sin uvitenhet på henholdsvis det indre og det ytre plan. Omsider må religion og vitenskap smelte sammen til et større hele. Det må være deres felles oppgave å overvinne deres respektive problemer i fellesskap.» (Fra innledningskapittelet i En detaljert forklaring av Prinsippene.)

La oss se kort på vitenskap og verdier. Albert Einstein sa:

«Vitenskapen kan bare konstatere det som er, ikke det som burde være. Utenfor vitenskapens territorium er det nødvendig med allslags verdivurderinger.»

Les videre

Teksten er basert på den norske oversettelsen av «Science and Religion», et foredrag William Haines, M.Div., holdt i London i juni 2010.