Oppdagelsen av begynnelsen – 3 2017-02-08T22:46:35+00:00

Religion og vitenskap

Beviser på at universet hadde en begynnelse

Oppdagelsen av begynnelsen – 3

Ny video: «Vitenskapen beviser Gud»

Lette grunnstoffer

Det tredje beviset på at universet hadde en begynnelse, er den relativt rike forekomsten av lette grunnstoffer. Den norske fysikeren Øyvind Grøn sier:

«Da universet var ca. 400 000 år gammelt, hadde temperaturen sunket til omtrent 3000 grader, og elektronene ble fanget inn av atomkjernene og dannet atomer: hydrogenatomer, heliumatomer og små mengder litiumatomer. De første atomene ble altså dannet omtrent 400 000 år etter big bang. […] Big bang-modellen forutsier altså to spesifikke fenomener: en spesiell fordeling av de lette grunnstoffene (alle de tyngre stoffene er dannet senere i stjerner) og eksistensen av mikrobølgestråling fra alle retninger i rommet. Observasjoner har med stor grad av nøyaktighet bekreftet begge disse forutsigelsene.» (Fra en artikkel om Big bang i Store norske leksikon)

Les videre