Oppdagelsen av begynnelsen – 2 2017-02-08T22:37:24+00:00

Religion og vitenskap

Beviser på at universet hadde en begynnelse

Oppdagelsen av begynnelsen – 2

Kosmisk bakgrunnsstraaling

Det andre beviset at universet hadde en begynnelse, er den kosmiske mikrobølgebakgrunnsstrålingen. Arno Penzias og Robert Wilson ved Bell-laboratoriene i New Jersey, USA, observerte i 1965 en svak elektromagnetisk stråling fra verdensrommet. Den kom fra alle kanter. Etter hvert skjønte man at dette var rester av den meget intense elektromagnetiske stråling man hadde ved universets startfase. Strålingen fikk navnet «den kosmiske mikrobølgebakgrunnsstrålingen».

Det var en etterlevning fra Big Bang. Eneste måte å forklare en konstant 2,7 k-stråling i alle retninger i universet, var at den kom fra samme kilde – Big Bang.

Les videre