///Kreasjonisme vs. darwinisme
Kreasjonisme vs. darwinisme 2017-08-20T19:37:39+00:00

Religion og vitenskap

Design vs. tilfeldigheter

Kreasjonisme vs. darwinisme

Hvordan ble alle disse skapningene til?

Ble hver enkelt art skapt av Gud, slik kreasjonismen og intelligent design påstår, eller utviklet de seg fra hverandre basert på tilfeldigheter, slik darwinismen hevder?

Kreasjonister og tilhengere av intelligent design tror at de forskjellige artene ble skapt hver for seg av Gud.

Som ung mann trodde Darwin på tradisjonell kristen lære og studerte til å bli prest. Senere mistet han troen på kristne dogmer.

Darwin og Gud

«Jeg kan ikke overtale meg selv til å tro at en god og allmektig Gud med overlegg ville ha skapt snyltevepsene med den uttrykkelige hensikt at de skulle ernære seg inni kroppen til levende larver, eller at en katt skulle leke seg med mus.» (Fra Darwins brev til Asa Gray 22. mai 1860)

Darwin mistet troen på tradisjonelle kristne doktriner fordi mennesker han møtte, viste ham latterlige og motstridende påstander i Bibelen. Et annet problem for ham var Det ondes problem, hvordan Gud kunne tillate så mye lidelse i verden, for ikke å snakke om at han hadde skapt en slik verden. På toppen av det hele gjorde definitivt Darwins egen datters død sitt til at han mistet troen.

Darwin argumenterte for evolusjon og mot at Gud hadde skapt hver enkelt art. Han var ikke ateist, selv om han gikk imot ideen at hver enkelt art var blitt skapt av Gud. Og det er selvsagt mulig å argumentere at evolusjon er en utvikling Gud sto bak.

Baandmoenstre

Ideen at det opp gjennom historien hadde funnet sted en utvikling av sosiale og politiske strukturer og institusjoner, var godt dokumentert av David Hume, Adam Smith og andre. Politiske institusjoner blir endret. Noen overlever så sant de er nyttige og godt tilpasset. Andre forsvinner eller blir gradvis mindre viktige. Darwin anvendte simpelthen ideer som var godt etablert innen politisk filosofi, på den biologiske verden.

Enkelte darwinister påpeker at 98% av vårt DNA er det samme som apers DNA. Men 2% av informasjonen i DNAet er en enorm mengde ny informasjon. En felles designer er en mye bedre forklaring på forskjellen mellom menneske-DNA og ape-DNA. Hvis en arkitekt bruker de samme byggematerialene for flere bygninger, vil det ikke være noen overraskelse at Gud bruker lignende design i flere forskjellige skapte vesener. Vi deler f.eks. 50% av vårt DNA med bananer, men det betyr ikke at vi er halvt banan.

Les videre

Teksten er basert på den norske oversettelsen av «Science and Religion», et foredrag William Haines, M.Div., holdt i London i juni 2010.