Hva er vitenskap? 2017-02-08T20:35:35+00:00

Religion og vitenskap

Vitenskap – en åndelig oppdagelsesreise

Hva er vitenskap?

Einstein ler

• Menneskets streben etter å oppdage de grunnleggende strukturer i verden og lovene som bestemmer dem.

• Vitenskap er en åndelig oppdagelsesreise.

• «Gleden av vitenskapelige oppdagelser er absolutt det mest spennende menneskesinnet noensinne kan oppleve.» (Claude Bernard, fransk fysiolog, 1813-78)

• Vitenskap er basert på et fellesskap (forskningsmiljø).

• Vitenskap er preget av fagfellevurdering.

Vitenskap er på mange måter en åndelig oppdagelsesreise, utført av mennesker med stor fantasi, kreativitet, innsikt, intuisjon og intelligens, inn i en verden som består av observerbare objekter, usynlige krefter og bølger, som alle er knyttet til hverandre og strukturert på et dypere nivå enn noe som vi hittil har vært i stand til å trenge til bunns i. Vitenskapsfolk har et brennende ønske om å forstå verden og få ny kunnskap. Ofte kunne de ha brukt sitt talent og sin viten på andre måter for å selv bli rik, men kunnskap og forståelse var viktigere for dem.

Vitenskap er også basert på et fellesskap. Resultatene av uavhengig forskning blir vurdert av andre forskere i det vitenskapelige samfunnet. Over tid oppnås det basert på dialog enighet om hvilke teorier som best forklarer bevismaterialet man kjenner til. Det er ikke uvanlig at teorier som senere blir akseptert, først blir avvist fordi de utfordrer dagens vedtatte og etablerte vitenskapelige hypoteser. I den forstand er forskere — som jo bare er mennesker — ofte like dogmatiske som religiøse individer.

Les videre

Ny video: «Vitenskapen beviser Gud»

Teksten er basert på den norske oversettelsen av «Science and Religion», et foredrag William Haines, M.Div., holdt i London i juni 2010.