Hva er religion? 2017-02-08T21:20:39+00:00

Religion og vitenskap

Menneskets streben etter å forstå hvordan vi bør leve

Hva er religion?

 

Gud og religion

Religion et uttrykk for menneskets streben etter å forstå livets mysterier og oppdage hvordan vi bør leve.

Religion gir svar på spørsmål som:
• Hva er meningen med livet?
• Hva er rett og galt?

Religion kan sies å være en åndelig oppdagelsesreise som fører til Guds hjerte. Derfor er troende ofte opptatt av bønn og meditasjon.

Religionene gir som oftest et fellesskap med andre basert på institusjoner som kirke, ummah, sangha, foreninger, osv.

Gud har vært et mysterium man aldri klarte å trenge til bunns i. Guds dybde var noe ufattelig. Åpenbaringer om Det guddommelige vesen hevet over alt annet er den ultimate kilde til all religiøs innsikt og sannhet. I den forstand er kilden til religiøs kunnskap opplevelser og ikke fornuften. Fornuften brukes til å reflektere over og dypere forstå slike fundamentale opplevelser.

Vanlig språk kan ikke beskrive Gud fullt ut. Akkurat som vitenskapsfolk bruker matematikk og modeller, bruker religiøse mennesker metaforer.

Hva er da religiøs praksis? Religiøs kunnskap er basert på opplevelser og fornuften. Åpenbaringer gir innsikt fra sterke møter med det guddommelige. I den religiøse verden er det vanlig med refleksjoner over egen livserfaring. Og hvis kjernen i virkeligheten er et mysterium, bruker vi metaforer og lignelser for å beskrive det.

Les videre

Teksten er basert på den norske oversettelsen av «Science and Religion», et foredrag William Haines, M.Div., holdt i London i juni 2010.