Home/Temaer/Religion og vitenskap/Gud og universets opprinnelse
Gud og universets opprinnelse 2017-02-08T22:13:52+00:00

Religion og vitenskap

Vitenskapsfolk trodde lenge at universet alltid hadde eksistert

Gud og universets opprinnelse

Ny video: «Vitenskapen beviser Gud»

Har universet alltid eksistert? Hvis universet alltid har eksistert, trenger vi ikke å forklare dets eksistens. Hvis det ikke alltid har eksistert, kan vi spørre:

• Når begynte universet?
• Hvordan begynte det?
• Hvorfor eksisterer universet?

Aristoteles

Fra Aristoteles til Newton, og fra Newton til Einstein mente vitenskapsmenn at universet alltid hadde eksistert, og at det var uforanderlig.

Ifølge jødedommen skapte Gud universet fra ingenting (ex nihilo).

Platon sa at stoff i en absolutt forstand (prima materia) alltid har eksistert fordi «ingenting kan komme fra ingenting» (ex nihilo nihil fit).

For Aristoteles var Gud evig og uforanderlig. Derfor er verden evig og uskapt.

Heller ikke Spinoza så noe behov for en Skaper. Den jødiske filosofen forestilte seg nemlig universet som noe evig som alltid hadde eksistert.

Les videre

Teksten er basert på den norske oversettelsen av «Science and Religion», et foredrag William Haines, M.Div., holdt i London i juni 2010.