Home/Temaer/Religion og vitenskap/Forskjellen på vitenskap og religion
Forskjellen på vitenskap og religion 2017-02-08T21:29:18+00:00

Religion og vitenskap

Hvordan og hvorfor

Forskjellen på vitenskap og religion

Hvordan - hvorfor

Vitenskap og religion er forskjellige fra hverandre.

«Idéen med vitenskap er å forstå det lovmessige forhold mellom forskjellige fenomener i  naturen. Religion representerer en måte å leve på innenfor en større meningsfull ramme.» (Ian Barbour, professor i fysikk og professor i religion)

Religion og vitenskap gir kompetanse på ulike områder. Vitenskapen fokuserer på å forklare virkelighetens fysiske dimensjon og gir svar på spørsmålet hvordan. Religion fokuserer på å forklare den åndelige dimensjon og gir svar på spørsmålet hvorfor.

En liten gutt spør sin eldre bror: «Hvorfor koker kjelen?» Hans bror, som er flink i vitenskap, forklarer hvor gassen kommer fra, og hvordan forbrenning produserer varme. Moren kommer inn og blir stilt det samme spørsmålet. Hennes svar er: «Det er tid til å spise.» Samme spørsmål, forskjellig svar.

Les videre

Teksten er basert på den norske oversettelsen av «Science and Religion», et foredrag William Haines, M.Div., holdt i London i juni 2010.