Home/Temaer/Religion og vitenskap/En intelligent designer eller tilfeldigheter? – 1/En intelligent designer eller tilfeldigheter? – 2
En intelligent designer eller tilfeldigheter? – 2 2017-02-09T08:59:23+00:00

Religion og vitenskap

Universets tilblivelse forutsetter intelligens og kreativitet

En intelligent designer eller tilfeldigheter? – 2

Gud er en aktør som gjør noe. Ved å utelate en slik aktør tilskriver Hawking fysikklovene skaperevner. Men en fysikklov er ikke en aktør. En fysikklov beskriver bare det som vanligvis skjer når visse betingelser er til stede. En naturlov kan beskrive og forutsi noe, men ikke skape noe.

BiljardJetmotor

Newtons bevegelseslover får ikke en biljardkule til å bevege seg bortover biljardbordet. Bare en person med en biljardkølle er i stand til det.

Vi kan ikke forklare hvordan en jetmotor blir til hvis vi utelater personene som skapte den. Det er latterlig å si at den ble til helt naturlig på grunn av fysikkens lover.

Men vitenskapens forklaringer er ikke i konflikt med eller konkurrerer med en forklaring som inkluderer en aktør. Vi trenger begge måter å forklare på for å få et komplett bilde. De to måter å forklare på komplementerer hverandre. Det samme gjelder for universet.  Gud er ikke i konflikt med eller konkurrerer med fysikklovene som forklaring av universet. Gud er grunnlaget for alle forklaringer i og med at uten ham ville det ikke være noe univers fysikklovene kunne forklare. Fysikklovene kan forklare hvordan en jetmotor virker, men ikke hvordan den ble til. Jetmotorens tilblivelse forutsetter intelligens og kreativt ingeniørarbeid.

Den eneste løsning er å inkludere Gud.

Vi står overfor to verdenssyn. Det ene sier at masse og energi er det primære, og at alt inkludert sinnsaspektet er avledet derfra.  Det andre sier skkurat det motsatte. I det første er masse og energi det primære, og sinnsaspektet avledet derfra. I det andre verdenssynet er sinn det primære og materie og energi aledet derfra. De to verdenssynene er materialisme og teisme.

Ockhams barberkniv

Det finnes ikke noe bevis nå og vil heller ikke noensinne finnes noe bevis på at andre universer eksisterer. Og som det filosofiske prinsippet Ockhams barberkniv sier: Den enkleste forklaringen er den beste – nemlig at det er én Skaper. Selv om det var mange universer, ville vi like fullt sitte igjen med spørsmålet hvordan vi forklarer deres opprinnelse. Hvorfor finnes det ett univers eller hvorfor finnes det mange universer?

Hva er mest sannsynlig? Gud eller tilfeldigheter?

«Når jeg ser alt det herlige i universet, kan jeg ikke annet enn å tro at det er en guddommelig hånd  bak det hele.» (Einstein)

Ifølge Enhetslæren er retningen på utviklingen av universet bestemt av egenskapen fornuft hos Gud, en fornuft som innretter seg etter lovenes virke. En slik egenskap eksisterte i Guds indre vesen selv før skapelsen av universet. Lover var med andre ord blitt forberedt fra begynnelsen av med sikte på å realisere det som var selve målet med å skape.

Les videre