Home/Temaer/Religion og vitenskap/Det ekspanderende universet
Det ekspanderende universet 2017-02-08T23:39:34+00:00

Religion og vitenskap

Tid og rom begynte med Big bang

Det ekspanderende universet

Ekspanderende univers

Hva skjedde i Big bang?

Tid og rom begynte med Big bang.

Universet ble til sammen med tid, ikke i tid. I den forstand kan vi ikke snakke om «før Big bang».

Stephen Hawking, George Ellis og Roger Penrose begynte å bli interessert i relativitetsteorien og dens implikasjoner om vår forståelse av tid. I 1968 og 1970 publiserte de artikler der de utvidet Einsteins generelle relativitetsteori til å inkludere kalkulasjoner av tid og rom. Ifølge deres beregninger hadde tid og rom et bestemt startøyeblikk, da også materie og energi ble til.

Hawking sier:

«Nesten alle tror at universet, og tid, hadde en begynnelse.» [Stephen Hawking and Roger Penrose, The Nature of Space and Time, The Isaac Newton Institute Series of  Lectures (Princeton: Princeton University Press, 1996), s. 20.]

Big bang innebærer Gud.

«Vitenskapen kunne regne seg fram til at universet må ha hatt en begynnelse, men kunne ikke beregne hvordan universet skulle ha begynt. For å få vite det ville man måtte henvende seg til Gud.» (Stephen Hawking, 1988)

Hva ville du forvente av et Big bang? Tar man ikke med Gud i regningen, er det lett å si kaos, rot og uorden, et tilfeldighetspreget og ikke særlig pent univers.

Men hvordan arter universet seg i virkeligheten? Vi ser faktisk et system i universet preget av lovmessighet. Samtidig er det velrordnet, komplekst og skjønt.

Les videre

Teksten er basert på den norske oversettelsen av «Science and Religion», et foredrag William Haines, M.Div., holdt i London i juni 2010.