Home/Temaer/Religion og vitenskap/Big Bang – det store smellet
Big Bang – det store smellet 2017-02-08T23:20:44+00:00

Religion og vitenskap

Hvor kom Big Bang fra?

Big Bang – det store smellet

Singularitet

For 13,8 milliarder år siden begynte alt. All energi i universet var samlet på ett sted, men hverken tid eller rom eksisterte. Så, brått, begynte et tredimensjonalt rom å dukke opp. Tiden startet. Som en voldsom eksplosjon utvidet universet seg, først som en suppe av løse partikler, deretter som en flammende kule av lysende plasma. Plasmaet kjølnet til en ansamling gasser før det til slutt begynte å dannes stjerner, galakser, planeter — og liv.
Dette er essensen av Big Bang-teorien, dagens forståelse av universets fødsel. Den […] har gjort forutsigelser for hvordan naturen bør oppføre seg som senere er blitt bekreftet i eksperimenter. Den mest dramatiske bekreftelsen kom med oppdagelsen av den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Det var varmt da universet begynte. Siden har det kjølnet, men litt temperatur burde være igjen. Denne har vi sett, i form av mikrobølgestråling som omgir oss på alle kanter, og til enhver tid.
Egenskapene dens er nesten som Big Bang-ideen forutsier. Rundt 1980 kom et forslag som kunne gjøre teorien enda bedre. Hvis universet i sitt første brøkdels sekund gjennomgikk en enorm, ekstra utvidelse — kalt en inflasjon — ville det forklare blant annet hvorfor den kosmiske bakgrunnsstrålingen er så jevn overalt. Imidlertid har vi ingen eksperimentelle bevis for inflasjon. Så langt bakover mot universets første sekund har vi ikke hatt mulighet til å se — før nå.
Den 17. mars i år annonserte eksperimentet BICEP2, et mikrobølgeteleskop plassert på Sydpolen, nye målinger av bakgrunnsstrålingen. De amerikanske og kanadiske forskerne har sett på hvordan den er polarisert — hvorvidt mikrobølgene i gjennomsnitt svinger mest horisontalt eller vertikalt.
Forskerne hevder å ha sett mønstre i polariseringen som, så vidt vi vet, bare kan forårsakes av en ting: Inflasjonen. Dersom resultatene holder vann, kan vi ha fått beviset vi trengte for at også denne delen av Big Bang-teorien stemmer.
— Fra «Big Bang bekreftet», en artikkel av Bjørn Samset, seniorforsker ved Cicero, Morgenbladet nr. 13 i 2014, fredag 28. mars 2014, side 28.

Big Bang blir beskrevet som en singularitet  — et punkt med en uendelig liten størrelse, uendelig stor tetthet og uendelig høy temperatur.

Hvor kom den fra? Vi vet ikke.

Det er mange misforståelser rundt Big Bang-teorien. Vi har for eksempel en tendens til å forestille oss en gigantisk eksplosjon. Eksperter sier imidlertid at det ikke var noen eksplosjon. Det som fant sted, var (og fortsetter å være) en ekspansjon. I stedet for å forestille seg en ballong som eksploderer og gir fra seg sitt innhold, tenk deg en uendelig liten ballong, som utvider seg til størrelsen på universet i dag.

Før singulariteten fantes ikke noe av det vi forbinder med den materielle verden vi lever i, ikke rom, tid, materie, eller energi — ingenting. Hvor og i hva dukket da singulariteten opp, hvis ikke i rommet? Vi vet ikke. Vi vet ikke hvor den kom fra, eller hvordan den kom. Alt vi vet, er at vi er inne i den, og at én gang eksisterte den ikke. Og det gjorde heller ikke vi.

Etter oppdagelsen av ekspansjonen var det et spørsmål om Big Bang kun har funnet sted én gang, eller om universet er syklisk og utvikles gjennom smell og kollapser over en periode på mange titalls milliarder år. I dag vet vi at det bare har vært én start, og at universet antagelig vil fortsette å ese i evig tid. Det aktualiserer spørsmålet om hvordan Big Bang oppsto, og hva som var før dette.
Alt i universet — både rom, tid, energi og stoff — ble til i denne altomfattende hendelsen for omkring 13,8 milliarder år siden. […] Kvanteteori beskriver naturen på en ekstremt liten skala. Kosmologi forsøker å beskrive naturen på de aller største skalaene. En teori som skal beskrive starten på starten, må derfor inkludere både naturlover på de største skalaene og kvanteteori som beskriver de aller minste dimensjonene. I slike teorier dukker det dessuten snart opp flere dimensjoner enn de vi er vant til i dagliglivet.
Foreløpig er teoriene om hva som var før Big Bang, nokså spekulative, men vi vil trolig finne ut mer i løpet av noen år.
— Fra «Hva eksisterte før Big Bang?», en artikkel av Knut Jørgen Røed Ødegaard, astrofysiker, A-magasinet (tillegg til Aftenposten på fredager) 14. februar 2014, side 15.

Teksten er basert på den norske oversettelsen av «Science and Religion», et foredrag William Haines, M.Div., holdt i London i juni 2010.