///Bibelens skapelsesberetning
Bibelens skapelsesberetning 2017-03-21T18:17:22+00:00

Religion og vitenskap

Bibelens skapelsesprosess ligner på moderne vitenskaps teorier

Bibelens skapelsesberetning

La oss kort ta for oss de seks skapelsesdagene beskrevet i Bibelen. Er dette fakta, fiksjon eller noe annet?

Hvordan skal Bibelen forstås? Bokstavelig? Er Bibelen er Guds ufeilbarlige ord? Er Bibelen bokstavelig talt sann?

Eller skal vi forstå Bibelen kontekstuelt? Vi vet jo at forståelsen av en tekst avhenger av dens kontekst. Derfor bør teksten utsettes for en rasjonell analyse. Og vi vet i tillegg at Bibelen inneholder mange lignelser og symboler.

De bokstavtro er vanligvis kreasjonister. De tror at Bibelens skapelsesberetning er bokstavelig sann. Kontekstualister sier at noe av det som står i Bibelen, må forstås metaforisk eller symbolsk. Vi må forstå hvordan forfatterne forsto det. Betydning avhenger av kontekst. Noe av innholdet i Bibelen beskriver historiske begivenheter, noe er poesi, noe er historier, noe myter, osv. Man må analysere hvordan noe er skrevet. Bibelen sier for øvrig at naturen er autoritet.

Pave Johannes Paul II sier:

«Bibelen selv forteller oss om opprinnelsen til universet og hvordan det er sammensatt, ikke for å gi oss en vitenskapelig avhandling, men for å uttrykke forholdet mennesket er ment å ha til Gud og til universet.»

La oss se på hver av de seks skapelsesdagene.

Dag 1

Dag én
• «Dag» på hebraisk betyr «tidsalder».
• En «dag» eller «tidsalder» kan vare i millioner eller milliarder av år.
• Bibelen: «Det skal bli lys!»
• Vitenskapen: Big Bang — en «eksplosjon» av lys.

Dag 2

Dag to
• Bibelen: Gud skilte vannet under hvelvingen fra vannet over den.
• Vitenskapen: Jorden var veldig varm, slik at vann fordampet og dannet tykke skyer, som dekket himmelen.

Dag 3

Dag tre
• Bibelen: Gud lot tørt land komme til syne, atskilte det fra vannet og lot det vokse planter.
• Vitenskapen: Jorden krympet da den kjølnet, og det dannet seg «skrukker» eller forhøyninger med land, litt som man får skrukkete rosiner når man tørker druer.
Planter var de første levende organismer.

Dag 4

Dag fire
• Bibelen: Gud lot solen, månen og stjernene dukke opp. Gud sa: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen» (1. Mosebok 1,14).
• Vitenskapen: Selvsagt ble ikke solen skapt etter Jorden, Jorden på dag 2 og solen på dag 4. Da Jorden kjølnet, og planter begynte å produsere oksygen, forandret atmosfæren seg, slik at himmelen ble synlig. Det vil si at solen og månen ble synlige. Mange kreasjonister tror basert på rekkefølgen i Bibelens skapelsesberetning at Jorden ble skapt før solen, noe som selvsagt står i grell kontrast til vitenskapelige forklaringer av vårt heliosentriske solsystems tilblivelse.
Dag 5

Dag fem
Gud skapte fisk, sjødyr og fugler.

Dag 6

Dag seks
Gud skapte allslags levende skapninger på land — fe, kryp og ville dyr, og til slutt mennesket.

Det oppsiktsvekkende her er at rekkefølgen alt ble skapt i ifølge 1. Mosebok, er ganske lik den som moderne vitenskap har foreslått. Og her må vi huske at 1. Mosebok ble skrevet for flere tusen år siden.

Les videre

Teksten er basert på den norske oversettelsen av «Science and Religion», et foredrag William Haines, M.Div., holdt i London i juni 2010.