Home/Temaer/Religion og vitenskap
Religion og vitenskap 2017-02-08T18:22:08+00:00

Religion og vitenskap

Vi må mestre både den fysiske og den åndelige virkelighet

Ny video: «Vitenskapen beviser Gud»

Den romerske dikteren Vergil (70-19 f.Kr.) sa: «Lykkelig er den som har oppdaget grunnene til alle ting»

Spoersmaal

Mennesket er et vesen som stiller spørsmål. Man har et naturlig ønske om å forstå verden man lever i,  og vil at den skal være meningsfylt.

Folk stiller spørsmål som:
— Hvorfor står solen opp og går ned igjen?
— Når begynner det å regne?
— Hvorfor regner det ikke?
— Kan vi gjøre noe for å få regn?
— Hvorfor eksisterer universet?
— Hvorfor fins det lidelse?

Religion og vitenskap

For å finne svar på slike spørsmål og forstå og se en mening i verden vi lever i, utviklet det seg religion, vitenskap og filosofi. Opprinnelig var de ikke atskilt fra hverandre. De første astronomene var f. eks. prester. Medisinmenn var både spirituelle hjelpere og leger. De forsøkte å utvikle helhetlige forklaringer.

Les videre